Společenská odpovědnost

Jako dodavatel energií jsme nedílnou součástí každodenního života regionů, ve kterých působíme. Proto nechceme hrát jenom úlohu zaměstnavatele a investora, ale také aktivně přispívat k tomu, aby se u nás dobře žilo.

Zapojení v regionech

Svou pomoc směřujeme zejména do oblastí rozvoje dětí a mládeže, vzdělávání a ekologie. Jako odborníci v oblasti energetiky poskytujeme veřejnosti informace o energetické efektivitě, úsporách, bezpečnosti, obnovitelných zdrojích apod. Vždyť jak řekl už před desítkami let jeden z největších světových podnikatelů, Henry Ford:

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.

Hospodaření s energií

Výstavba FVE společnosti E.ON

Podpora dětí, mlá­deže a vzdělání

Dětský tábor Soběnov

Podpora ekologie

E.ON Energy Globe Award
Ekologické zdroje
Ochrana ptáků
Ochrana půdy, vod a dřevin

Podpora kultury

Mezinárodní hudební festival

Podpora zdravot­nictví

Podpora nemocnic