Ochrana ptáků

Naše společnost je dlouhodobě partnerem České společnosti ornitologické. Podporujeme projekty zaměřené na ochranu ptactva jako například vývoj a instalace konzolí „pařát“, podpora projektu „Pták roku“, také vzdělávací programy pro děti, výstavy fotografií ptáků a další aktivity ČSO. Spolupráce s ČSO mám významný přesah do většiny naší  externí i interní komunikace. Společně pořádáme naučné vycházky pro naše zaměstnance, na září chystáme sportovně – relaxační den v Píseckých horách s možností návštěvy významné ptačí lokality Řeřebinec. Téma ochrany ptáků je také významnou součástí nového konceptu volnočasové soutěže Malá energetická akademie.

Více informací naleznete na www.birdlife.cz, kde je možné se aktivně zapojit do aktivit jako je sčítání ptáku apod.

EON_Ptaci_svet_inzerce_A5_dvoustrana_02.pdf