Společenská odpovědnost

Naše zásady

Svět, ve kterém žijeme, se v posledních letech velmi rychle mění. Energetická skupina E.ON tyto změny přijímá jako výzvu a snaží se novou podobu našeho světa aktivně spoluvytvářet. Tvorba zisku není to jediné, čím se zabýváme – společenská odpovědnost firmy hraje důležitou roli ve všem, co děláme.

Zodpovědné vedení

S partnery, zákazníky i zaměstnanci jednáme poctivě, otevřeně a slušně, zkrátka v souladu s Etickým kodexem E.ON.

Ekologie

Kontrolujeme dopady naší činnosti na životní prostředí, zavádíme nejlepší dostupné technologie a postupy a samozřejmě se řídíme všemi pravidly ochrany životního prostředí.

Naše projekty

Jako dodavatel energií jsme nedílnou součástí každodenního života regionů, ve kterých působíme. Proto nechceme hrát jenom úlohu zaměstnavatele a investora, ale také aktivně přispívat k tomu, aby se u nás dobře žilo.