Společenská odpovědnost

Ombudsman váš případ znovu přezkoumá. Zaměří se zejména na to, zda bylo posouzení vaší reklamace provedeno věcně správně a v souladu s legislativou.

Domníváte se, že vaše reklamace či stížnost nebyla vyřešena správně?

1.

Podmínky podání

Ombudsman se zabývá podáními, která splňují tyto podmínky:

  • Věc se týká společností E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Energie, a.s. nebo E.ON Distribuce, a.s.
  • Věc prošla oběma kroky standardního procesu řešení stížností. Pokud ne, ombudsman navrhne zákazníkovi, aby se obrátil na zákaznickou podporu nebo na oddělení řešení stížností.
  • Dotyčná záležitost není či nebyla předmětem soudního sporu.
  • Předmětem podání ombudsmanovi nemůže být stížnost výrobce elektřiny.
2.

Kontaktujte ombudsmana

Na ombudsmana se můžete obrátit písemně na adrese uvedené níže, elektronickou poštou nebo faxem. Telefonický kontakt s vámi naváže ombudsman v případě potřeby sám.

Ombudsman E.ON Česká republika

F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
ombudsman@eon.cz
Fax: +420 387 862 903

V podání přesně popište celý případ. Nezapomeňte uvést své osobní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresa, adresa a místa spotřeby) a také všechny podrobnosti, které ombudsmanovi umožní identifikovat stížnost, kvůli níž se na něj obracíte. Řešení vaší žádosti také velmi pomůže, když k podání přiložíte kopie všech podstatných dokumentů.

3.

Průběh šetření

Každé podání splňující kritéria uvedená v bodu 1) je podrobně přezkoumáno. To zahrnuje prověření všech uvedených informací, souvisejících dokumentů, údajů v našich informačních systémech a případně i zjišťování relevantních skutečností na místě. Šetření nemá odkladný účinek pro předchozí rozhodnutí a postupy vyplývající z řešení stížnosti či reklamace.

Ombudsman po přezkoumání celého případu a všech souvisejících náležitostí oznámí zákazníkovi i společnosti, které se věc týká, své rozhodnutí a navrhne jim možné řešení. Pokud je oběma stranami přijato, dojde k uzavření celé záležitosti. V případě, že zákazník není s řešením spokojen, dojde k dodatečnému přehodnocení, jehož výsledek je již konečný a není proti němu odvolání.

Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.
Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.