Společenská odpovědnost

S partnery, zákazníky i zaměstnanci jednáme poctivě, otevřeně a slušně, zkrátka v souladu s Etickým kodexem E.ON.

Zodpovědné vedení

Zodpovědné vedeníJsme členem organizace odpovědných firem Byznys pro společnost. Zprávu o udržitelnosti a podrobné informace o naší strategii a o tom, jak ji naplňujeme, si můžete přečíst tady.

Deklarace 2.0 na ochranu spotřebitelů

Chceme, aby se s energiemi obchodovalo čistě a férově, a proto jsme přistoupili k Deklaraci účastníků trhu s energiemi. Jejím cílem je kultivovat trh s energiemi, posílit práva spotřebitelů a omezit řádění energetických šmejdů.

Vedení naší společnosti klade velký důraz na to, aby naše vztahy se zákazníky, zaměstnanci i obchodními partnery byly férové a oboustranně výhodné. Abychom toho dosáhli, řídíme se několika důležitými zásadami.

Držíme se Etického kodexu

Jedním z pilířů odpovědného vedení v energetické skupině E.ON je Etický kodex. Je to soubor konkrétních pravidel, kterými se řídí celý náš koncern a která vycházejí z hodnot a principů naší firmy.

Etický kodex skupiny E.ON

Komunikujeme otevřeně a v krizových situacích je na nás spolehnutí

Abychom našim zákazníkům vycházeli co nejvíc vstříc, aktivně je informujeme o dění v naší společnosti, poskytovaných službách a produktech, legislativních změnách a dalších novinkách v oblasti energetiky. Uvědomujeme si, že naši zákazníci jsou různí a mají i různé požadavky. Pro podnikatele a domácnosti provozujeme zákaznický internetový portál.

Spolehlivá dodávka elektřiny je základním parametrem kvality našich služeb. Nejvíc ji prověřují přírodní katastrofy. Na ně nelze rozvodné zařízení dostatečně připravit, ale odstraňování jejich dopadů je pro nás v daném okamžiku jednoznačnou prioritou. Čety našich opravářů pracují v rizikových situacích s maximálním nasazením a úzce při tom spolupracují s hasiči a pracovníky záchranných služeb.

Spokojení zaměstnanci = spokojení zákazníci

Společnosti E.ON poskytuje svým zaměstnancům vynikající pracovní podmínky, přiměřené odměňování, rozsáhlé sociální výhody a vysoké bezpečnostní standardy.

Péče o zdraví a podpora zdravého životního stylu našich zaměstnanců tvoří nedílnou součást naší firemní filozofie. Preventivní prohlídky, očkování, příspěvky na lázeňské pobyty patří k opatřením, kterými pečujeme o zdraví našich lidí. Každý zaměstnanec může každoročně čerpat finanční prostředky z tzv. sociálního fondu, které lze využít k úhradě nadstandardní zdravotní péče nebo relaxace.

Úzce spolupracujeme se středními i vysokými školami

V uplynulých letech jsme navázali spolupráci s deseti fakultami technických a ekonomických vysokých škol. Podpora, kterou jim poskytujeme, nám vyjma kontaktu s vědeckým rozvojem přináší možnost získat kvalitní, vysokoškolsky vzdělané odborníky.

Podporuje také střední školy. Ve dvou z nich (Hluboká a Sokolnice) probíhá projekt Montérský dorost. Jedná se o opakující se tříletý program, po jehož úspěšném ukončení se vybraní učni stanou kvalitně připravenými zaměstnanci společnosti.