Podmínky akce

Elektrický kotel

Ušetřete za energie! Neplaťte 100 dní za dodávku elektřiny.

Možností neplacení 100 dní za dodávku elektřiny se rozumí sleva ve výši 3 025 Kč s DPH z ceny za dodávku elektřiny. Výše slevy vychází z modelové roční spotřeby elektřiny 7,284 MWh (VT 0,666 MWh a NT 6,618 MWh) při ceně za dodávku elektřiny v produktu Přímotop dle ceníku Variant 36 Březen 2017. Sleva bude vypořádána v rámci nejbližší faktury za dodávku elektřiny, ale pouze do výše fakturované ceny za dodávku elektřiny. Případná nevypořádaná část slevy bude vypořádána v rámci následující faktury za elektřinu.

Podmínky slevy:

  • Uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci elektrického kotle v období od 5.5.2017 do 30.11.2017 se společností E.ON Energie, a.s.
  • Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na produktovou řadu Variant na 36 měsíců se společností E.ON Energie, a. s.
  • Sleva platí pouze pro prvních 100 zákazníků, kteří splní všechny podmínky slevy.