Podmínky pro získání slevy až 1 000 Kč v případě vyplnění online smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu

Slevu až 1 000 Kč z prvního vyúčtování dodávky zemního plynu získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu („Smlouva“). Podmínkou je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží, zpět dodavateli. Předpokladem pro přiznání této slevy dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele zemního plynu nebo k zahájení dodávky do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na slevu tedy nevzniká v případě tzv. přepisů, kdy k uzavření Smlouvy se zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a společností E.ON Energie, a.s. pro stejné odběrné místo. Tato sleva se vztahuje pouze na cenu za dodávku zemního plynu na základě Smlouvy, nikoliv na cenu za distribuci zemního plynu a ostatní regulované složky ceny. Pokud 1. vyúčtování dodávky zemního plynu nedosáhne výše 1 000 Kč, bude sleva odečtena pouze ve výši skutečně vyúčtované částky za dodávku zemního plynu.