Podmínky pro získání slevy až 1 500 Kč v případě uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu či elektrické energie

Slevu až 1 500 Kč z prvního vyúčtování dodávky zemního plynu nebo elektrické energie získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu nebo elektrické energie („Smlouva“). Podmínkou je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží, zpět dodavateli. Předpokladem pro přiznání této slevy dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele zemního plynu či elektrické energie a nebo k zahájení dodávky do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na slevu tedy nevzniká v případě tzv. přepisů, kdy k uzavření Smlouvy se zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a společností E.ON Energie, a.s. pro stejné odběrné místo. Tato sleva se vztahuje pouze na cenu za dodávku zemního plynu nebo elektrické energie na základě Smlouvy, nikoliv na cenu za distribuci zemního plynu nebo elektrické energie a ostatní regulované složky ceny. Pokud 1. vyúčtování dodávky zemního plynu nebo elektrické energie nedosáhne výše 1 500 Kč, bude sleva odečtena pouze ve výši skutečně vyúčtované částky za dodávku zemního plynu nebo elektrické energie.