Podmínky zpětné vazby

Souhlasím s tím, aby společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ 26078201, použila mou referenci (zákaznickou zkušenost) včetně mého jména, příjmení a adresy bydliště, případně místa plnění služby (pouze v rozsahu město, kraj) na webových stránkách www.eon.cz, na reklamních brožurách, v rámci sociálních sítí a k dalším reklamním účelům a prezentaci společnosti E.ON Energie, a.s.