Souhlasím s podmínkami akce ČMSS dárek do kuchyně

Pravidla získání finančního příspěvku na stavební spoření za uzavření Smlouvy a akce získání dárku do kuchyně („Pravidla“)

Dodávka plynu - Podmínky pro získání finančního příspěvku na stavební spoření za uzavření Smlouvy

  1. Finanční příspěvek 2000 Kč vč. DPH na stavební spoření ČMSS („finanční příspěvek“) získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky plynu („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání finančního příspěvku je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz/setreninadum, kde zákazník zároveň vyplní číslo aktivního účtu stavebního spoření vedeného u ČMSS („účet stavebního spoření“) a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží a vrátí ji zpět E.ON.
  2. Předpokladem pro přiznání finančního příspěvku dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele plynu nebo k zahájení dodávky plynu do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na finanční příspěvek tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a E.ON pro stejné odběrné místo. Předpokládané datum zahájení dodávky plynu do odběrného místa přitom nesmí být pozdější 
než 12 měsíců od doručení návrhu Smlouvy společnosti E.ON. Předpokládané datum zahájení dodávky plynu musí být určeno v souladu s podmínkami smluvního vztahu mezi zákazníkem a stávajícím dodavatelem.
  3. Finanční příspěvek E.ON odešle na účet stavebního spoření do 1 měsíce od zahájení dodávky plynu na daném odběrném místě na základě Smlouvy. Zákazník na finanční příspěvek nemá nárok v případě, kdy účet stavebního spoření nebude v této lhůtě k odeslání finančního příspěvku existovat.
  4. V případě ukončení Smlouvy zákazníkem před uplynutím základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat vrácení finančního příspěvku od zákazníka zpět.
  5. Nárok na získání finančního příspěvku má pouze prvních 500 zákazníků, kteří se společností E.ON uzavřou Smlouvu. Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky plynu.

Dodávka elektřiny - Podmínky pro získání finančního příspěvku na stavební spoření za uzavření Smlouvy

  1. Finanční příspěvek 1500 Kč vč. DPH na stavební spoření ČMSS („finanční příspěvek“) získá zákazník, který se společností E.ON Energie, a.s. („E.ON“) uzavře písemnou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny („Smlouva“). Podmínkou pro přiznání finančního příspěvku je vyplnění a odeslání online formuláře na stránkách www.eon.cz/setreninadum, kde zákazník zároveň vyplní číslo aktivního účtu stavebního spoření vedeného u ČMSS („účet stavebního spoření“) a dále podpis a odeslání Smlouvy, kterou zákazník obdrží a vrátí ji zpět E.ON.
  2. Předpokladem pro přiznání finančního příspěvku dále je, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy dojde ke změně dodavatele elektřiny nebo k zahájení dodávky elektřiny do nově zřízeného odběrného místa. Nárok na finanční příspěvek tedy nevzniká zejména v případě tzv. přepisů odběrných míst v rámci stejného dodavatele, kdy k uzavření Smlouvy s novým zákazníkem dochází bezprostředně poté, co došlo k ukončení Smlouvy mezi původním zákazníkem a E.ON pro stejné odběrné místo. Předpokládané datum zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa přitom nesmí být pozdější než 12 měsíců od doručení návrhu Smlouvy společnosti E.ON. Předpokládané datum zahájení dodávky elektřiny musí být určeno v souladu s podmínkami smluvního vztahu mezi zákazníkem a stávajícím dodavatelem. Finanční příspěvek E.ON odešle na účet stavebního spoření do 1 měsíce od zahájení dodávky elektřiny na daném odběrném místě na základě Smlouvy. Zákazník na finanční příspěvek nemá nárok v případě, kdy účet stavebního spoření nebude v této lhůtě k odeslání finančního příspěvku existovat. V případě ukončení Smlouvy zákazníkem před uplynutím základní doby, na kterou byla sjednána (tedy před uplynutí doby na kterou byla Smlouva uzavřena, aniž by došlo k jejímu automatickému prodloužení), má E.ON právo požadovat vrácení finančního příspěvku od zákazníka zpět. Nárok na získání finančního příspěvku má pouze prvních 500 zákazníků, kteří se společností E.ON uzavřou Smlouvu. Účast zákazníka v této akci  vylučuje nárok zákazníka na jiné mimořádné bonusy či zvýhodnění nabízených v rámci jiných marketingových akcí společnosti E.ON souvisejících s uzavřením nové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Podmínky akce získání dárku do kuchyně Dárek do kuchyně získá zákazník, který na stránkách www.eon.cz/setreninadum vyplní online formulář min. v rozsahu: jméno, příjmení a tel. číslo. Podmínkou pro získání dárku do kuchyně je dále zodpovězení níže uvedených údajů E.ON nezbytných pro vytvoření návrhu na uzavření Smlouvy na dodávku elektřiny a/nebo plynu a to v rámci telefonickém hovoru, kdy E.ON zákazníka kontaktuje na základě obdrženého vyplněného online formuláře. Nezbytnými údaji ve smyslu tohoto odstavce se rozumí: min. orientační údaj o roční spotřebě zákazníka; název současného dodavatele elektřiny a/nebo plynu zákazníka a název kraje a okresu místa odběru elektřiny a/nebo plynu. Na webových stránkách www.eon.cz/setreninadum si zákazník ze zveřejněné nabídky dárků vybere, který konkrétní dárek mu bude od E.ON zaslán na adresu uvedenou v online formuláři. E.ON dárek do kuchyně zákazníkovi zašle do 30 dní ode dne zodpovězení nezbytných údajů zákazníkem ve smyslu předchozího odstavce. E.ON si vyhrazuje právo zákazníkem vybraný dárek do kuchyně vyměnit za jiný a to z důvodu vyčerpání zásob. Akce získání dárku do kuchyně probíhá od 21.9.2016 a trvá do oznámení o jejím ukončení ze strany E.ON a to zveřejněním na internetových stránkách www.eon.cz/setreninadum.