E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je to Zelená dohoda pro Evropu a co na ni říkají Češi?

Životní prostředí Česká republika Zákony
  • Zelená dohoda pro Evropu je balíček opatření Evropské unie, který vede ke snižování produkce skleníkových plynů.
  • V České republice se nás nejvíc týká obnova lesů, zachytávání vody v krajině nebo přeměna uhelných regionů.
  • 66 % Čechů si podle průzkumu myslí, že dohoda pomůže ochraně krajiny a přírody.

Na úvod si uveďme pár čísel k ochraně životního prostředí:

  • 75 % emisí skleníkových plynů v Evropě způsobuje výroba a využívání energie.
  • 40 % spotřeby energie v Evropě připadá na budovy.
  • Jen 9 % celosvětových emisí skleníkových plynů pochází z výroby zboží a energie v EU.
  • Od roku 1990 EU snížila emise skleníkových plynů o 25 %.
  • Zelená dohoda pro Evropu počítá s výsadbou 3 miliard stromů.

Zelená pro přírodu

Zelená dohoda pro Evropu je plán, který teprve vzniká. Cílem je vybudovat fungující hospodářství a společnost, které budou produkovat jen tolik skleníkových plynů, kolik naše planeta unese. Pokud se nezačneme chovat rozumně, budeme dál plýtvat a ničit životní prostředí, brzy se dostaneme do bodu zlomu. Do bodu, kdy způsobíme nezvratné škody, které dolehnou na nás všechny.

Naším společným úkolem je zajistit dostatek zdravých lesů a vody v krajině, dbát na ochranu zvířat, udržet čistší vzduch ve městech a snížit spotřebu elektřiny. Kromě toho bychom se měli začít zajímat o ekologické zemědělství. Důležitá je i podpora průmyslu, který čeká při přechodu k zelenější Evropě řada proměn.

Nový život pro uhelné regiony

Uhlí jako zdroj energie se jednou vyčerpá. Jeho zásoby nejsou nekonečné, navíc klesá podpora jeho využití ze strany státních orgánů i společnosti. Obyvatelé uhelných regionů se tak musí pomalu připravovat na změnu. I s tímto scénářem Zelená dohoda pro Evropu počítá.

Vznikl Fond pro spravedlivou transformaci, ze které bude moct Česká republika čerpat až 40 miliard korun. Peníze půjdou jak na sanaci škod způsobených intenzivní těžbou, tak na tvorbu a podporu nových odvětví a pracovních míst. Jelikož se často začíná takzvaně na zelené louce, může jít o moderní obory, jako jsou obnovitelné zdroje energie, nanotechnologie nebo vývoj autonomních vozidel.

Záleží vám na životním prostředí? Začnete využívat zelenou elektřinu od E.ONu. Zelená elektřina je vyrobená výhradně z obnovitelných zdrojů primárně od českých výrobců. A navíc je o deset procent levnější, takže s elektřinou z obnovitelných zdrojů dokonce ušetříte!