E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak probíhá recyklace plastů?

Odpad Životní prostředí Etika Česká republika
  •  Ročně vhodíme do žlutých kontejnerů průměrně 25 kilogramů plastu a výhody pociťuje celá společnost.
  •  Recyklace plastů znamená levnější výrobu nových produktů, které všichni využíváme v domácnosti, na zahradě nebo na pracovišti.

Každoročně v dubnu probíhá akce Ukliďme Česko. Desetitisíce dobrovolníků čistí tuzemskou krajinu, aby naše domovina prokoukla. Projekt uspěl v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR.

Recyklace plastů vede například od PET láhve k nové bundě

Recyklace plastů začíná na dotřiďovací lince, kde pracovníci a pracovnice separují všechno nepatřičné a obsah dále rozdělují podle druhu. Takto roztříděné materiály putují k jednotlivým odběratelům. Průmyslovým podnikům, které s recyklovaným plastem pracují. Recyklace plastů zahrnuje i zdánlivě bezcenné zbytky, které bývají vhodné například pro stavební účely .

Spousta věcí v naší blízkosti je z vytříděných odpadů a často to ani nepoznáme. Plastovým recyklátem lze naplnit vnitřky bund a spacáků, můžeme z něj vyrobit sáčky i plastové kyblíky. Víte, že asi 50 recyklovaných PET láhví stačí na výrobu fleesové bundy?

Nikdy nespalujte plasty v domácnosti - třeba v kotli či kamnech. Při spalování plastů v domácnosti se uvolňuje řada toxických látek, které mohou způsobit vážná onemocnění – včetně astmatu a rakoviny. Ačkoli je některé plasty možné využívat k energetickým účelům (spalování za vysokých teplot s následným čištěním spalin), nejlepší cestou k jejich likvidaci je třídění a recyklace.