E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Kde najdu popelnice na bioodpad?

Odpad Rodinný rozpočet Etika Veřejný sektor
  •  Až 40 % domácího odpadu tvoří organická hmota, kterou nelze třídit do běžných barevných kontejnerů, protože patří do popelnice na bioodpad.
  •  Popelnice na bioodpad mají hnědou barvu. 

 

Často zůstává po zahrádkářských nebo úklidových pracích. Patří nejlépe do speciální hnědé popelnice na bioodpad, kam vhazujme také zbytky jídel. Obce mohly a stále mohou čerpat z evropských fondů řádově miliardy korun na kvalitnější třídění a recyklaci. V České republice díky tomu přibývají bioplynové stanice a kompostárny. Některé obce také nabídly svým občanům kompostéry nebo speciální popelnice.

Popelnice na bioodpad můžete mít i doma

Při práci na zahrádce, ale i v kuchyni rychle naplníme koš biologickým odpadem. Některé obce a města rozmisťují na veřejných prostranstvích speciální odvětrávané popelnice, nabarvené zpravidla hnědou barvou. Anebo provozují sběrné dvory , kde vám též zodpoví případné otázky.

Popelnice na bioodpad můžete koupit do osobního vlastnictví, ceny dosahují přibližně 1 000 Kč. Další alternativou je pronájem, obvykle za poplatek kolem 200 Kč/rok. Některé obce k tomu nabízejí každých 14 dní svoz zdarma. Naproti tomu někde zatím nebyla důsledná a organizovaná separace odpadů zavedena, v takovém případě nemusejí mít popelnice na biologický odpad smysl.

Chcete třídit, ale ve vaší lokalitě se nenachází popelnice na bioodpad? V tom případě ho můžete zpracovat i na vlastním kompostu.