E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Od kdy jsou povinné měřiče tepla na radiátory?

Teplo Rodinný rozpočet Moderní technologie Investice Zákony
  •  Od 1. ledna 2015 musejí být tuzemské byty povinně vybavené přístrojem, který měří spotřebu tepla, chladu a teplé vody.
  •  Na současném trhu najdeme celou škálu vhodných technologií, různé kvality a ceny.
  •  Poměrně drahé jsou kalorimetry, které ovšem nelze použít ve stoupačkách.
  •  Zákonným požadavkům vyhovují taky poměrové měřiče tepla na radiátory neboli indikátory spotřeby tepla.

  •  

Pokud vybíráte měřič tepla na radiátory, ujistěte se, že dodavatel toho konkrétního přístroje působí dlouhodobě na trhu. Důležitá by pro vás měla být také záruční doba, která obvykle trvá 10 let.

Pokud měřiče tepla na radiátory chybějí, hrozí tresty

Státní energetická inspekce namátkově kontrolovala bytové jednotky již v průběhu roku 2015. Za porušení souvisejícího zákona (č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií) může ukládat poměrně vysoké pokuty. Co když nezajistí měřiče tepla na radiátory podnikající majitel bytového domu? Zaplatí státu až 200 000 Kč. Nepodnikajícím majitelům hrozí až 100 000 Kč. Pokud samotní nájemníci bytových jednotek neumožní, aby byly měřiče tepla na radiátory nainstalovány, hrozí každému sankce až 50 000 Kč.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice