E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co zaznamenávají poměrové měřiče tepla?

Teplo Rodinný rozpočet Moderní technologie Investice Zákony
  •  Poměrové měřiče tepla zaznamenávají podíly jednotlivých domácností na celkové spotřebě bytového domu.
  •  Usnadňují tak rozpočet nákladů, aby motivovaly obyvatele k hospodárnému chování a úsporným opatřením. 

Poměrové měřicí přístroje stojí řádově stovky korun. V bytových domech jsou povinné, jinak hrozí pokuty až 200 000 Kč (podnikajícím majitelům), až 100 000 Kč (nepodnikajícím majitelům), nebo až 50 000 Kč (nájemníkům, kteří neumožnili tyto přístroje nainstalovat).

Poměrové měřiče tepla seženete v různých provedeních. Mezi nejdražší alternativy patří digitální indikátory, které ovšem fungují velmi přesně a umožňují dálkový odečet hodnot.

Poměrové měřiče tepla ukazují podíl bytu na celkových nákladech domu

Podrobnosti upřesňuje zákon č. 406/2000 Sb. (o hospodaření s energií). Poměrové měřiče tepla na svých displejích například zaznamenávají:

  1. spotřebovanou energii za aktuální a předchozí topné období
  2. spotřebu za několik po sobě jdoucích měsíčních odečtů
  3. spotřební dílky, které symbolizují podíl na celkové spotřebě domu
  4. volbu startovacího dne, měsíční stav, roční stav
  5. teplotu otopného tělesa

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice.