E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Co je to Ekodesign kotlů?

Tipy pro vytápění Moderní technologie Emise Teplo
  • Jako Ekodesign se označuje požadavek na nízkoemisní provoz kotlů podle nařízení Evropské unie 2015/1189.
  • V Česku se běžně pracuje s emisními třídami kotlů, které přesně specifikují množství a složení emisí kotlů. Oproti emisním třídám ale Ekodesign hodnotí celoroční účinnost kotle.
  • Ekodesign je pro výrobce závazný od 1. 1. 2020. Od toho data mohou firmy na trh uvádět jen takové kotle, které tuto normu splňují.

Při koupi a provozu kotle je dobré mít alespoň základní představu o jeho emisích. Právě kouř z lokálních topenišť totiž patří k největším zdrojům znečištění ovzduší hlavně na malých městech a vesnicích.

Emisní třídy rozdělují kotle podle jejich účinnosti a množství i složení jejich emisí. Kotle první emisní třídy jsou nejhorší, naopak kotle páté emisní třídy mají velmi čistý provoz. V současné době je již zakázán prodej kotlů první, druhé a třetí emisní třídy a od 1. 9. 2022 se kotle prvních dvou tříd ani nebudou moci provozovat. Pokud tedy uvažujete o nákupu kotle na tuhá paliva, zcela určitě preferujte čtvrtou nebo pátou emisní třídu.

Ekodesign – norma, které vypovídá o ekologickém provozu kotle

Zatímco emisní třídy vypovídají hlavně o složení emisí a účinnosti kotle, evropská norma s označením Ekodesign více specifikuje sezonní účinnost a celoroční provoz kotle s ohledem na jeho emise. Jde o nařízení evropské komise 2015/1189, přičemž od 1. 1. 2020 mohou výrobci uvádět na trh pouze takové kotle, které toto nařízení splňují. 

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice