E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jaké jsou dotace na tepelné čerpadlo

Pro podnikatele Elektřina Teplo Moderní technologie Tepelná čerpadla
  • Na tepelné čerpadlo můžete čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám.
  • Využít lze i kotlíkové dotace. V takovém případě musíte novým tepelným čerpadlem nahradit starý kotel na tuhá paliva.
  • Firmy mohou využívat i dalších dotačních programů.

Dotace na tepelné čerpadlo v rámci Nové zelené úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám podporuje také výměnu zdroje tepla. Vyměnit lze starý kotel na tuhá paliva, který už nedosahuje parametrů třetí emisní třídy. Co jsou emisní třídy kotlů? Více se o nich dočtete v samostatném článku. Tepelným čerpadlem ale můžete nahradit též staré elektrické topení, pokud je v objektu instalováno jako hlavní zdroj tepla.

Příspěvek na nové tepelné čerpadlo můžete v rámci Nové zelené úsporám získat tehdy, pokud jste dům současně zateplili, nebo i bez zateplení. To je ale možné jen v případě, že váš dům spotřebuje na vytápění méně než 150 kWh na jeden metr čtvereční podlahové plochy ročně. Z tabulky níže je rovněž patrné, že dotace bez zateplení domu je mírně nižší.

Pro získání dotace je nutné doložit ekologickou likvidaci starého zdroje tepla. A na dotaci v rámci Nové zelené úsporám samozřejmě nemáte nárok, pokud jste již na stejnou výměnu starého kotle využili kotlíkové dotace.

Typ zdroje

Výše podpory [Kč/dům] při zateplení domu

Výše podpory [Kč/dům] bez zateplení domu

Tepelné čerpadlo voda/voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo země/voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

75 000

60 000

Kotlíkové dotace a tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo můžete dostat státní příspěvek i v rámci oblíbených kotlíkových dotací. Ty jsou určeny na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový moderní zdroj tepla. Na tepelné čerpadlo lze v rámci kotlíkových dotací získat až 120 000 Kč a 80 % uznatelných nákladů (náklady spojené s pořízením a instalací tepelného čerpadla). Pokud je navíc vaše obec v takzvané prioritní oblasti s více znečištěným ovzduším, získáte bonus ve výši 7 500 Kč. Kotlíkové dotace rozdělují jednotlivé kraje, je proto nutné pečlivě sledovat termíny podávání žádostí. 

Kupujete nový kotel nebo tepelné čerpadlo a chcete získat Kotlíkovou dotaci? Zkuste to s námi. Máme 98% úspěšnost!

Více informací najdete na našem specializovaném webu.

Dotace na tepelné čerpadlo pro firmy

V rámci Nové zelené úsporám mohou o dotace na koupi tepelného čerpadla žádat také firmy. Ty však mají k dispozici i další dotační projekty. Nabízí se třeba Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), v jehož rámci jsou vypsány dotační výzvy v oblasti úspor energií. Dotace v rámci programu OPPIK jsou obvykle určené po malé, střední a velké firmy.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice