E.ON Rádce

S úsporami energií, chytrou domácností nebo ekologickou dopravou rádi poradíme všem

Jak vybrat nejvhodnější tepelné čerpadlo do firmy i domácnosti?

Pro podnikatele Tepelná čerpadla Tipy pro vytápění Jak ušetřit na energii
  • Tepelné čerpadlo je ekologickou a ekonomickou variantou k běžným zdrojům tepla, jako jsou kotle na tuhá paliva. Využívá se v domácnostech i firmách.
  • Existují tři základní typy tepelných čerpadel – země/voda, vzduch/voda a vzduch/vzduch. Každá varianta má své výhody i nevýhody.
  • O efektivitě vytápění s tepelným čerpadlem rozhoduje především takzvaný topný faktor. Návratnost investice do tepelného čerpadla je v průměru 6 až 8 let.

Princip tepelného čerpadla není neznámý ani nový. Zjednodušeně řečeno, tepelné čerpadlo je zařízení, které čerpá energii ze země, vzduchu nebo vody a přetváří ji na teplo, jež slouží k vytápění nemovitostí. Na trhu najdete celou řadu tepelných čerpadel různých výrobců a různých výkonů – od malých zařízení pro rodinné domy až po velká tepelná čerpadla pro bytové domy, hotely a další náročné provozy.

Typy tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je vždy spojené s některým ze živlů: zemí, vodou nebo vzduchem. Setkat se můžete s označením země/voda, vzduch/voda nebo vzduch/vzduch. První slovo označuje zdroj, odkud zařízení čerpá teplo, slovo za lomítkem značí ohřívanou vodu v topení. V České republice je nejčastějším zdrojem energie vzduch, půda či voda. Jako teplosměnné médium slouží buď vzduch (teplovzdušné vytápění), nebo voda (teplovodní vytápění).

Každé řešení má svá pro a proti. Na instalaci je nejjednodušší tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Vyhnete se tak vícenákladům spojeným s vrtem nebo zemním kolektorem. Na druhou stranu není tento druh tepelného čerpadla tak účinný. Pokud se rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo země/voda, neobejdete se bez vybudování zemního kolektoru. V případě tepelného čerpadla voda/vzduch zase potřebujete dostatečně hluboký vrt. Výhodou je vyšší účinnost.

Chcete modernizovat topení v domě? Poohlížíte se po novém plynovém kotli nebo tepelném čerpadle? Podívejte se na náš tematický web věnovaný tepelné technice

Topný faktor tepelného čerpadla

O účinnosti a efektivitě tepelného čerpadla rozhoduje topný faktor, který je klíčový při výběru zařízení. Ve své podstatě jde o poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií (v případě tepelného čerpadla je to elektřina potřebná pro pohon kompresoru).

Čím vyšší hodnotu topný faktor má, tím lépe. Nejčastější hodnota topného faktoru je mezi 2 až 5. Pokud má topný faktor hodnotu 4, znamená to, že čerpadlo vyprodukuje čtyřnásobek tepla, než kolik je třeba dodat pro jeho provoz.

Návratnost investice do tepelného čerpadla

Otázkou, která zajímá každého investora, je, kdy se peníze vydané na nový tepelný zdroj vrátí. Záleží na mnoha faktorech: jaký zdroj tepla byl v místě používán, zda je stavba zateplena, jaký typ tepelného čerpadla investor zvolí či jaká je jeho účinnost.

V průměru se návratnost investice při současných cenách elektřiny a zemního plynu pohybuje mezi 6 až 8 lety.