Jak dodavatelé nakupují energii a jak fungují fixované ceny

  1. Dodavatelé energie nakupují na energetických burzách.
  2. Mohou je nakoupit s předstihem nebo okamžitě za takzvanou spotovou cenu.
  3. Kvalitní dodavatel pořizuje energie dostatečně dopředu a může tak lidem nabídnout stabilní ceny a smlouvu na dobu určitou s fixovanou cenou.
  4. Fixované ceny mají velkou výhodu – stabilitu. Chrání odběratele proti zásadním výkyvům cen energií.

Elektřina je komodita jako každá jiná a obchod s ní vypadá v mnohém podobně jako třeba obchod s pšenicí. Až na to, že nakoupenou elektřinu si samozřejmě nemůžete odvézt ve vagonech a snadno skladovat. Na jedné straně stojí výrobci elektřiny, tedy ti, kdo vlastní nejrůznější druhy elektráren, a na straně druhé pak jejich zákazníci. Těmi jsou hlavně dodavatelé, kteří nakoupenou elektřinu dál prodávají domácnostem a firmám. Rovnou od elektráren – na energetických burzách – ale mohou elektřinu nakupovat také velké firmy, které si takto zajišťují energii přímo pro sebe.

Dlouhodobé obchody s energiemi probíhají na energetické burze. Právě zde dodavatelé pro svoje zákazníky elektřinu od výrobců nakupují. Jednotliví účastníci trhu se také mohou dohodnout na přímých obchodech, takzvaně obchodech over-the-counter (OTC). Pro Česko je důležitá burza European Energy Exchange v Lipsku, její pobočka funguje také v Praze. Krátkodobý trh v Česku zúčtovává společnost OTE (Operátor trhu s elektřinou).

Krátkodobé a dlouhodobé nákupy

Aby to nebylo tak jednoduché, obchodník s energiemi může od výrobců nakupovat energii na delší dobu dopředu, nebo naopak krátkodobě za takzvanou spotovou cenu. Jako spotová cena se označuje okamžitá cena elektřiny a plynu na trhu s energiemi. Je daná aktuální nabídkou a poptávkou a mění se průběžně. Pro její výši je tedy rozhodující okamžik, kdy obchodník energie skutečně kupuje.

Dobrý dodavatel nakupuje energii dopředu

Pokud dodavatelé nakoupí elektřinu dopředu, a dobrý dodavatel to tak dělá, mohou svým zákazníkům nabízet smlouvy s fixovanou cenou energií třeba i na dva nebo na tři roky. Zásadní výhodou fixované ceny je, že se nemění ani v době rychlého růstu cen energií na velkoobchodních trzích – burzách. V době, kdy se energie zdražují, znamená cenově fixovaný tarif pro domácnosti tolik potřebnou stabilitu.

Naproti tomu dodavatel, který s nákupem energií spekuloval a nenakupoval dopředu, ale na „poslední chvíli“ za spotovou cenu, mohl v době nízkých cen energií nabízet lidem velmi levnou elektřinu. Bohužel ve chvíli, kdy ceny na burze raketově stouply, jako například na podzim 2021, musel svým zákazníkům výrazně zdražit. Někteří takoví dodavatelé dokonce svoji činnost ukončili, protože už nemohli energie za slíbenou cenu zákazníkům dodávat.

Podobně to platí i pro zákazníka. Ten se může rozhodnout riskovat a nechat si cenu bez fixace. Někdy to může být výhodné, ale – jak se to ukazuje v současné době – také krajně nevýhodné. Obchodník pro takové zákazníky nemá elektřinu nakoupenu a musí ji dokoupit na trhu za stávající vysoké ceny. To je i případ zákazníků DPI, na které měli mít nakoupeno a zajištěnu tak dodávku jejich původní dodavatelé.

Budeme vaším spolehlivým dodavatelem

Jsme tu pro všechny, kdo chtějí mít jistotu spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. S přechodem k nám vám pomůžeme a zařídíme i veškerou potřebnou administrativu. Tak pojďme na to! 

Chci k E.ONu