Co je solární energie a jak ji doma využít

  1. Energii ze slunce můžeme doma snadno využít k výrobě elektřiny a k ohřevu vody. 
  2. Je to ekologické,  energii ze slunce řadíme mezi obnovitelné zdroje.
  3. Sluce může poskytnout velkou část elektřiny, kterou byste jinak nakupovali od svého dodavatele.  

Proč je to důležité

Úspora energií je dnes pro domácnosti klíčová. Slunce svítí zadarmo, tak proč jeho energii doma co nejvíce nevyužít? Elektřina ze solárních panelů vám může napájet spotřebiče a ohřívat vodu. Investice do solárních technologií nejsou malé, ale využít lze státní dotace. Pořízení fotovoltaiky do několika let vrátí díky každoroční úspoře energií.

Buďte soběstačnější s vlastní elektrárnou 

Solární elektrárnu pro vás navrhneme, postavíme ji, a ještě vám na ni pomůžeme získat dotaci. K fotovoltaice navíc můžete mít Virtuální baterii, do které si uložíte nespotřebovanou energii na později.

Chci svou elektrárnu

Co je dobré vědět

  • Využití solární energie zažívá v České republice výrazný rozvoj. Ať už jde o fotovoltaické panely pro ohřev vody, nebo přímo hybridní solární elektrárny pro domácnosti, které pokryjí také vytápění a výrobu elektřiny.
  • Například fotovoltaické panely produkují primárně elektřinu, kterou ohřejete vodu v bojleru, případně ji využijete pro chod spotřebičů nebo na svícení. Pokud chcete pomocí fotovoltaiky hlavně vyrábět elektřinu pro domácnost, musíte připojit střídač, který změní stejnosměrné napětí na střídavé. 
  • Termické solární systémy už přímo ohřívají vodu nebo speciální kapalinu v kolektorech. Toto teplo můžete použít k vytápění nebo dalšímu ohřevu vody v zásobníku. Termické systémy se už používají méně, ale stále mají svoje výhody. Tou hlavní je menší potřebná plocha kolektoru.

Velký podíl na výrobě solární energie mají geografické podmínky. Na naše území připadá 950 až 1 340 kWh sluneční energie na 1 m2. Slunce v ČR svítí 1 330 až 1 800 hodin ročně. Nejvíce na jižní Moravě, nejméně v severních Čechách. Důležité je umístění solárních panelů směrem na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní stranu, kde slunce svítí přes den nejvíce.

  • Hybridní solární elektrárna je oddělená od distribuční sítě, do které obvykle domácí solární elektrárny odevzdávají přebytečnou vyrobenou elektřinu. Díky tomuto oddělení ale všechnu elektřinu naopak spotřebujete přímo u vás doma.
  • Jak si poradit, když slunce nesvítí? Za tímto účelem se nespotřebovaná elektřina ukládá do baterie, takže ji můžete využít ve chvíli, kdy domácí elektrárna elektřinu nevyrábí. 

Výhody a nevýhody technologií solárního ohřevu vody

Technologie
Výhody
Nevýhody
Fotovoltaický ohřev vodyJednodušší instalace (vedete „dráty“)
Jednodušší regulace
Vyšší účinnost za jasného, ale mrazivého počasí
Větší plocha FV panelů
Termický ohřev vodyMenší plocha kolektorů
Nízká cena jednodušších systémů
Může vytápět dům
Složitější instalace (vedete „trubky“)
Vyšší cena kvalitních vakuových kolektorů
Problémy s přebytky tepla v létě

Mohlo by vás také zajímat:

Co je to zelená elektřina

Zelená elektřina pochází z obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady

Jak funguje odběr zelené elektřiny

Elektřina je jen jedna a ve vašich zásuvkách se při odebírání zelené elektřiny nic nemění.
Víc najdete tady

Jak moc obnovitelné zdroje prodraží elektřinu

V každé kilowatthodině elektřiny automaticky platíte příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Víc najdete tady