Co jsou to obnovitelné zdroje energie?

  1. Některé energetické zdroje mají schopnost částečné nebo úplné obnovy.
  2. Můžeme je využívat třeba k výrobě elektřiny i ve vlastní domácnosti.

Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: „(…) energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.“

Jaký je podíl obnovitelných zdrojů v české energetice

V zájmu každého státu nebo společenství je, aby nebyly zcela závislé na dovozu cizích surovin, a v rámci svých možností dosáhly aspoň částečné energetické soběstačnosti. Jenomže na evropském kontinentě už nemáme fosilních přírodních zdrojů (například uhlí, ropy a zemního plynu) nazbyt. Za to sluneční záření, vítr nebo vodní toky můžeme využívat pořád dokola! Evropská unie se proto domluvila, že podpoří obnovitelné zdroje energie tak, aby tady v roce 2020 tvořily 20 % spotřebované elektřiny.

Jednotlivé státy mají různé přírodní podmínky, čemuž odpovídají odlišné národní cíle. Konkrétně v České republice mají obnovitelné zdroje energie v roce 2020 vytvářet 13 % veškeré spotřebované elektřiny. Energetický regulační úřad sleduje, jestli svoji ambici stíháme naplňovat a výsledná statistika ukazuje, že během jedné dekády došlo k výrazné změně. Zatímco v roce 2005 bylo prostřednictvím obnovitelných zdrojů vyrobeno 4,4 % elektřiny, už v roce 2014 podíl obnovitelných zdrojů přesáhl 13 %! Svůj cíl jsme tedy splnili s velkým předstihem.

Ale prostudujme data hlouběji a najdeme další zajímavý trend. Ještě v polovině minulého desetiletí vznikala většina “zelené” elektřiny ve vodních elektrárnách. Nyní je mezi obnovitelnými zdroji využívaný především bioplyn (včetně skládkového a kalového plynu), dále fotovoltaické systémy a biomasa. Vodní energie je těsně na čtvrtém místě. Několikanásobně menší podíl zaujímají větrné elektrárny a kapalná biopaliva.

Využívejte zelenou elektřinu od E.ONu 

Záleží vám na životním prostředí? Začněte využívat naši zelenou elektřinu. Ta pochází výhradně z obnovitelných zdrojů a nakupujeme ji především od českých výrobců. Tak honem, přejděte s námi na zelenou!

Více informací

Mohlo by vás také zajímat:

Jaké využití má sluneční energie v domácnosti?

Sluneční energie je obnovitelný zdroj, který domácnosti mohou využít k výrobě elektřiny nebo tepla.
Víc najdete tady

Hybridní solární elektrárny ve firmách. Mají smysl?

Hybridní solární elektrárna se může hodit hlavně pro drobnější provozy. Dobře poslouží třeba na horských chatách, penzionech a tak dále.
Víc najdete tady

Je možné ve firmě ohřívat vodu fotovoltaikou?

Solární elektřinu můžete využít dvěma způsoby: k napájení spotřebičů a strojů, nebo k ohřevu užitkové vody.
Víc najdete tady