E.ON pomáhá řešit ztrátu výkonu solárních elektráren

Řada majitelů a provozovatelů fotovoltaických elektráren v současné době čelí problému nečekaného poklesu výkonu solárních panelů. Ve většině případů za rychlejší ztrátu výkonu, než byla původně kalkulovaná přirozená degradace, může zasažení panelů jevem PID, neboli Potential Induced Degradation. V závislosti na typu FV panelů a způsobu jejich zapojení může být tento fyzikální jev,  výrobci panelů donedávna zcela opomíjen, akutní hrozbou pro výkonnost části dnes existujících solárních elektráren v ČR, a tím i pro schopnost plnění stanovených obchodních plánů. Jedná se o jev, který je způsoben nevhodnou polarizací fotovoltaického článku. Typicky se začíná projevovat po 2 až 4 letech provozu a může snížit výkon celé elektrárny odhadem až o 15 procent.

„Ztráty díky poklesu výroby elektřiny mohou být u některých elektráren v závislosti na použitých FV modulech, způsobu jejich zapojení a místních podmínkách velmi citelné. Nejsou výjimkou ani případy, kde značný rozsah PID způsobuje celkové ztráty výkonu elektrárny i 10 a více procent. To představuje ve finančním vyjádření například u 1 MW instalovaného výkonu ztrátu tržeb přes 1 milion Kč ročně,“ vysvětluje vedoucí managementu technických služeb společnosti E.ON Ing. Jan Louženský. Navíc se s pokračující degradací panelů tato ztráta stále více prohlubuje.

PID je však na rozdíl od mnoha jiných poškození a příčin degradace výkonu solárních panelů problémem velmi rychle a trvale řešitelným za předpokladu, že je včas identifikován a řešen. Proto společnost E.ON v rámci svého balíčku služeb pro fotovoltaické elektrárny přichází s nabídkou specializované PID diagnostiky na vyhodnocení výskytu a rozsahu zasažení FV panelů a jejich případné regenerace. Na řešení spolupracuje s brněnskou firmou EICERO s.r.o., která se na regeneraci a ochranu panelů proti PID specializuje.

„K výraznému zlepšení výkonu zasažených panelů dochází již v prvních 5 až 10 dnech po instalaci regeneračního zařízení. Na základě našich zkušeností můžeme garantovat nejpozději do tří měsíců regeneraci 95 až 98 procent ztrát výkonu způsobených PIDem,“ potvrzuje jednatel EICERO Michal Voráček. Regenerační zařízení se na elektrárny instaluje trvale a funguje tak po zbytek životnosti FVE jako trvalá ochrana proti dalšímu rozvoji PID.


Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON SE, která je největším soukromým poskytovatelem energetických služeb v Evropě a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON zásobuje prostřednictvím své více jak 65.000 km dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,2 milionu zákazníků, zejména v jižních Čechách a na jižní Moravě. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak 4.000 km dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice činí cca 9 %.

Vladimír Vácha

Tiskový mluvčí