Samoodečet elektroměru a plynoměru k 31. 12. 2017

Vážený zákazníku,

s ohledem na blížící se konec roku a vyúčtování nákladů za elektřinu a zemní plyn za rok 2017 máte možnost nahlásit vaši spotřebu způsobem tzv. samoodečtu:

  • kontrolní odečet bez vystavení faktury 
  • mimořádný odečet s vystavením faktury

Odečet k 31. 12. je možné oznámit:

·         Elektřina
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu elektroměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresu odběrného místa
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin
·         Zemní plyn
  • kontrolní - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE  a pro podnikatele ZDE
  • mimořádný - on-line formulářem pro nahlášení stavu plynoměru pro domácnosti ZDE a pro podnikatele ZDE
  • e-mailem na adresu info@eon.cz, kde nám prosím uveďte Vaše údaje - číslo místa spotřeby, číslo měřidla, stav měřidla, adresu odběrného místa
  • prostřednictvím zákaznické linky 800 77 33 22 v pracovní dny od 7:00 do 20:00 hodin

Dovolujeme si upozornit, že pokud nebude ze strany distributora odečet akceptován, nelze vystavit mimořádnou fakturu a ani zohlednit tento odečet v periodické faktuře jako odečet kontrolní. O této skutečnosti Vás budeme informovat a záležitost společně dořešíme.


Níže uvádíme několik potřebných informací, které, jak věříme, v souvislosti se samoodečtem uvítáte.


Zadání odečtu z důvodu změny cen není povinné.


Pokud si zákazník stav elektroměru a plynoměru nenahlásí, nic se neděje.


Spotřeba bude automaticky rozdělena rovnoměrně, a to podle počtu dní v jednotlivých obdobích: na období od posledního vyúčtování do 31. 12. 2017 a na období od 1. 1. 2018 do nejbližšího vyúčtování.


Spotřeba energií do 31. 12. 2017 bude vyúčtována v cenách platných v roce 2017, spotřeba po 1. 1. 2018 v cenách platných pro rok 2018.


Stav elektroměru k 31. 12. 2017 nám můžete nahlásit nejpozději do 25. 1. 2018 (všechna distribuční území ČR).

Stav plynoměru k 31. 12. 2017 lze zadat do 10. 1. 2018 (distribuční území společnosti GasNet, s.r.o.). Zákazníci z distribučního území Pražské plynárenské distribuce, a.s. (území hlavního města Praha) mohou nahlásit samoodečet pro mimořádnou fakturaci nejpozději do 4. 1. 2018.

Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.
Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.