Kontakty a podpora

Mohou nastat tyto případy:

a) Bankovní účet pro zástavu pohledávek je stejný jako bankovní účet uvedený ve smlouvě o  dodávce elektřiny.

Změnu tohoto bankovního účtu můžete oznámit dvěma způsoby

1. NA INTERNETU

Můžete vyplnit formulář a poslat ho na e-mailovou adresu vyrobci@eon.cz.

Žádost o změnu BU zástava pohledávek - BU je shodný shodný s BU ze smlouvy.pdf

2. POSLAT PÍSEMNOU ŽÁDOST 

Vytištěný formulář můžete také poslat poštou na adresu:

   E.ON Energie, a.s.

   Smlouvy a vypořádání

   F.A.Gerstnera 2151/6

   370 49  České Budějovice

Přílohou odeslaného formuláře musí být Oznámení o zástavě pohledávek, na němž nesmí chybět příslušný bankovní účet a kód banky. 

b) Bankovní účet pro zástavu pohledávek je jiný než bankovní účet uvedený ve smlouvě o  dodávce elektřiny.

Změnu tohoto bankovního účtu můžete oznámit dvěma způsoby

1. NA INTERNETU

Můžete vyplnit internetový formulář a poslat ho na e-mailovou adresu vyrobci@eon.cz 

Žádost o změnu BU zástava pohledávek - BU není shodný s BU ze smlouvy.pdf

2. POSLAT PÍSEMNOU ŽÁDOST 

Vytištěný formulář můžete také poslat poštou na adresu:

   E.ON Energie, a.s.

   Smlouvy a vypořádání

   F.A.Gerstnera 2151/6

   370 49  České Budějovice

Přílohou odeslaného formuláře musí být Oznámení o zástavě pohledávek, na němž nesmí chybět příslušný bankovní účet a kód banky. 

Toto oznámení musí současně obsahovat ověřené podpisy jak zástupců banky, tak smluvního partnera (tj. výrobce, který uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny).