K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookiesNeobnovitelné zdroje

Teplárny

Teplárny v České republice zajišťují prostřednictvím dálkového vytápění, tedy bez přímého znečištění ovzduší v místě spotřeby, dodávku tepla pro zhruba 1,48 milionu domácností a velké průmyslové provozy.

Jak teplárny fungují?

Teplárny jsou průmyslové závody, které kombinují výrobu elektřiny a tepla. Hlavním zařízením tepláren jsou parní kotle, z nichž je horká pára přiváděna nejčastěji do parní turbíny, která pohání elektrický generátor. Elektrická energie může být spotřebována v místě výroby, nebo je dodávána do veřejné elektrorozvodné sítě. Část páry odváděné z turbíny slouží pro parní dodávky tepla, ohřev topné vody k vytápění nebo jako vysokotlaká technologická pára. Teplo se z teplárny dále rozvádí pomocí systémů dálkového vytápění a zásobuje např. velká města nebo areály.

Parní turbína

Parní turbína převádí tlakovou a pohybovou energii páry, kterou vyrábí parní kotel, na energii mechanického otáčivého pohybu hřídele. Tímto způsobem je poháněn elektrický generátor, vyrábějící energii.

Typy parních turbín

Kondenzační parní turbínaTeplárna

Pro kondenzační turbíny platí, že kondenzátor je přímo zapojen za parní turbínou. Při použití chladící vody bývají minimální teploty kondenzace až 15 °C. Pokud je požadováno, aby kondenzát byl využíván pro vytápění, bývá teplota kondenzace 80–90 °C. K chlazení je možno použít i vzduch.

Protitlaká parní turbína

Protitlaká parní turbína má na výstupu zapojený parovod. Po průchodu páry turbínou se nízkotlaká pára využívá pro vytápění, vysokotlaká je určena pro průmyslové účely.

Odběrová parní turbína

K odběru páry u tohoto typu turbíny nedochází až na jejím konci, ale již mezi jednotlivými stupni zařízení. Regulovaný odběr páry se využívá pro topné nebo technologické účely. Neregulovaný odběr vede páru do regenerátoru, který zchladlou páru znovu ohřeje a zvětší tak její objem.

Spalovací turbína

V teplárnách lze místo parní turbíny využít také spalovací turbínu. Horké spaliny pohání elektrický generátor vyrábějící elektrickou energii, nebo jsou využity pro dodávku tepla v podobě páry nebo topné vody.

Paroplynová teplárna

Paroplynová teplárna kombinuje oba typy turbín. Spalovací turbína pohání jeden elektrický generátor a teplo spalin je využíváno pro výrobu páry, která je přivedena do parní turbíny pohánějící druhý elektrický generátor. Teplo je pak odváděno v podobě páry nebo topné vody.