Teplárny

Teplárny v České republice zajišťují prostřednictvím dálkového vytápění, tedy bez přímého znečištění ovzduší v místě spotřeby, dodávku tepla pro zhruba 1,48 milionu domácností a velké průmyslové provozy.

Teplárny efektivně využívají teplo, které je vedlejším produktem výroby elektřiny. Zdrojem energie je v podmínkách České republiky většinou hnědé a černé uhlí, zemní plyn nebo mazut, méně pak biomasa, geotermální energie či odpad.