Obnovi­telné zdroje

Spalování biomasy

Biomasa je hmota organického původu a její spalování sahá opravdu hluboko ke kořenům lidské civilizace. Dnes, stejně jako v minulosti, se nejčastěji jedná o dřevo, dřevní odpad nebo slámu. 

Jak spalování biomasy funguje?

Ze suché biomasy se působením vysokých teplot uvolňují hořlavé plynné složky, tzv. dřevoplyn. Pokud se jedná o kotel s přístupem vzduchu, biomasa se jednoduše spálí. Jestliže jde o zahřívání bez přístupu vzduchu, odvádí se vzniklý dřevoplyn do spalovacího prostoru, kde se spaluje samostatně.

Biomasa

Jednotlivé druhy biomasy se liší výhřevností, vlhkostí a obsahem různých chemických prvků, které mají specifický vliv na proces spalování. Kotle na spalování biomasy jsou proto vždy určeny pouze pro daný druh paliva a liší se konstrukčním provedením a látkou, která rozvádí teplo.

Typy kotlů podle teplonosné látky

  • teplovodní
  • horkovodní
  • parní

Typy paliva

  • dřevo (dřevní štěpka, lesní hrabanka, pelety)
  • sláma
  • seno
  • dřevní odpad např. dřevotříska