Spalování biomasy

Spalování biomasy

Biomasa je hmota organického původu a její spalování sahá opravdu hluboko ke kořenům lidské civilizace. Dnes, stejně jako v minulosti, se nejčastěji jedná o dřevo, dřevní odpad nebo slámu. 

V porovnání se spalováním fosilních paliv je spalování biomasy v moderních kotlích ekologickým způsobem výroby energie s velmi nízkou produkcí skleníkových plynů. Biomasa je důležitým obnovitelným zdrojem energie pro budoucnost.