Fotovoltaika – Solární elektrárny

Fotovoltaika – Solární elektrárny

Využití energie slunečního záření patří k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektrické energie. Základním principem je fotoelektrický jev, tedy uvolňování elektronů z některých materiálů působením slunečního světla, který byl objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem již v roce 1839. 

Přímou přeměnu slunečního světla na elektrickou energii zajišťují fotovoltaické elektrárny. Současné solární systémy umožňují získat z jednoho metru aktivní plochy až 110 kWh elektrické energie za rok. V našich podmínkách, kdy slunce nesvítí po celý rok, je výkon slunečních elektráren nižší, přesto jsou významným obnovitelným zdrojem energie i pro Českou republiku. Mají mnoho možností instalace a využití ve velkém i malém domácím měřítku.