K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookiesObnovi­telné zdroje

Fotovoltaika – Solární elektrárny

Využití energie slunečního záření patří k nejčistším a nejšetrnějším způsobům výroby elektrické energie. Základním principem je fotoelektrický jev, tedy uvolňování elektronů z některých materiálů působením slunečního světla, který byl objeven francouzským fyzikem Alexandrem Edmondem Becquerelem již v roce 1839. 

Jak solární elektrárna funguje

Solární elektrárna může fungovat dvěma způsoby přeměny slunečního světla na elektrickou energii.

Přímá přeměna

Využívá fotovoltaického jevu, při kterém ve z fotovoltaických článcích, vyrobených nejčastěji z křemíku, uvolňují přímým působením slunečního světla elektrony. Díky spojení článků vodičem jimi začne protékat elektrický proud. Skládáním jednotlivých článků za sebe vzniká fotovoltaický panel.

Nepřímá přeměna

Soustředí sluneční záření do ohniskového sběrače pomocí mnoha otáčivých rovinných zrcadel. V ohnisku jsou umístěny fotovoltaické články, které mění teplo na elektrickou energii.

Typy solárních panelů

Solární panely jsou složeny z fotovoltaických článků, vyrobených nejčastěji z křemíku nebo jiného polovodiče, který umožňuje fotovoltaický jev.

  • Monokrystalické

Články řezané z jednoho krystalu křemíku nebo jiného polovodiče. Jejich účinnost je cca 16%.

  • Polykrystalické

Skládají se z mnoha různě orientovaných krystalů. Jejich účinnost je o něco nižší cca 14%.FVE

Možnosti umístění solárních elektráren

· střechy budov

· integrace do plášťů budov

· instalace na volných plochách

Výhody vs nevýhody solárních elektráren

Výhody FVE

  1. bez potřeby paliva
  2. ekologický zdroj energie
  3. výroba energie převážně v době největší spotřeby

Nevýhody FVE

  1. špatná predikovatelnost slunečního svitu způsobuje problém s regulací v elektrizační soustavě
  2. schopna vyrábět elektřinu pouze malou část roku cca 1000 hod/rok