Obnovi­telné zdroje

Větrné elektrárny

Využívání větrné energie má na území České republiky velkou tradici. V minulosti se stavěli větrné mlýny, které byly využívány například k mletí obilí, čerpání vody nebo lisování oleje. První větrný mlýn byl postaven už v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.

Jak větrná elektrárna funguje?

Větrné elektrárny využívají tzv. větrné motory, které slouží k přeměně kinetické energie větru na mechanickou rotační energii pomocí otáčivé vrtule. Rotace uvede do pohybu hřídel, na jejímž konci je připojený elektrický generátor, který mechanickou energii dále transformuje na elektřinu. Větrné motory mohou být založeny na různém aerodynamickém principu.

Rozdělení podle velikosti

Větrné elektrárny malých výkonů s výkonem do 10 kW

Malé větrné elektrárny slouží k výrobě elektrické energie pro domácnosti, lokální zásobování energií a soběstačný provoz budov. Jejich využití je ale v našich povětrnostních podmínkách dost komplikované a vyžaduje velkou počáteční investici.

Větrné elektrárny středních a velkých výkonůVE

Přesto, že v České republice nejsou pro provoz větrných elektráren ideální podmínky, jejich využití stabilně narůstá. Vhodnými lokalitami jsou pohraniční pásma Krušných hor a Jeseníků, kde by podle předběžných odhadů mohlo být instalováno kolem tří stovek větrných elektráren, které by pokryly spotřebu energie více než 4 milionů lidí.

Typy větrných motorů

Odporové motory

Odporové motory jsou starším typem používaných motorů. Pracují na principu aerodynamického odporu, který klade plocha nastavená proti vanoucímu větru. Tato síla mechanicky roztáčí celý systém vyrábějící elektrickou energii. Odporové motory se používají jen málo, protože jejich účinnost je poměrně nízká, v rozmezí 15 – 23%.

Vztlakové motory

Principu vztlakového motoru s vodorovnou osou otáčení využívá většina současných větrných elektráren. Lopatky, rozmístěné po obvodu kolmo ke směru větru, jsou konstruovány jako letecké vrtule a při pohybu využívají princip vztlaku. Dosahují účinnosti přes 40 %.