Větrné elektrárny

Větrné elektrárny

Využívání větrné energie má na území České republiky velkou tradici. V minulosti se stavěly větrné mlýny, které byly využívány například k mletí obilí, čerpání vody nebo lisování oleje. První větrný mlýn byl postaven už v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze.

Výstavba prvních větrných elektráren v České republice začala v 80. letech minulého století. V současné době jsou malé soukromé i velké větrné elektrárny provozovány zhruba na stovce lokalit. Využívání obnovitelného zdroje větru je ekologický a dlouhodobě udržitelný způsob výroby energie. Jako negativní faktor je obecně vnímán nestabilní výkon, hlučný provoz a viditelný zásah do vzhledu krajiny. Nové technologie se však snaží tato negativa omezit.