Vodní elektrárny

Vodní elektrárny

Voda byla využívána jako zdroj energie už ve starověku. Vodní kola, mlýny a jezy byly i v České republice v minulosti běžnou součástí malých i velkých vodních toků a tradice vodních elektráren u nás sahá až k přelomu 19. a 20. století. Některé z nich, například ve Veselí nad Moravou z roku 1913, se zachovaly a plní svou funkci dodnes. Moderní vodní elektrárny jsou v České republice nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem elektrické energie.

Vodní elektrárny jsou šetrné k životnímu prostředí. Jejich provoz je bezpečný, nevytváří odpad a neznečišťuje ovzduší. Přehrady, vzniklé výstavbou vodních elektráren, jsou často využívány také k rekreaci a některé plní funkci důležitých protipovodňových hrází.