MVE Bělidlo

MVE Bělidlo je první malou vodní elektrárnou zakoupenou společností E.ON. Nachází se v Olomouckém kraji na okraji města Šumperk a využívá hydroenergetického potenciálu vodního toku Desná.

Součástí zakoupené a provozované MVE je samotný objekt elektrárny s technologiemi. Dále pak náhon, odpadní kanál a jez, který reguluje množství vody ke zpracování ve vodní elektrárně.

Galerie