MVE Vír II

Vodní nádrž u malé vodní elektrárny Vír II zadržuje kolísavý odtok vody při špičkovém provozu elektrárny Vír I. Pro zvýšení spádu průtočné vodní elektrárny Vír II je využito i říčního meandru řeky Svratky.

Galerie