MVE Vranov II

MVE Vranov II

Malá vodní elektrárna Vranov 2 byla zprovozněna v polovině roku 2012 na patě přehradní nádrže Vranov. Vlastní objekt strojovny má výšku 11,5 m, ale nad přilehlý terén vyčnívá jen 2,5 m. Zbývající část leží ve vodě pod bezpečnostními přelivy vodního díla Vranov. Součástí stavby bylo i provizorní přemostění na přilehlý ostrov pro dopravu stavebních hmot.

Jedná se o první vystavěnou malou vodní elektrárnu v portfoliu E.ON. 

Galerie