MVE Vranov III

MVE Vranov III

Malá vodní elektrárna Vranov 3 je nově vybudovaná elektrárna, která vznikla po revitalizaci bývalého mlýnského náhonu. Zprovozněna byla v roce 2012. Tato elektrárna využívá zvýšený zůstatkový průtok vody v řece Dyji pod vodní elektrárnou Vranov. Celá koncepce vodních elektráren ve Vranově nad Dyji přispívá ke zlepšení ekologie této řeky.

Galerie