MVE Znojmo

Vodní dílo na řece Dyji je vybudováno jako sypaná zemní hráz s betonovými funkčními bloky, v nichž je umístěno veškeré energetické i vodohospodářské zařízení. Důvodem výstavby vodní nádrže Znojmo byla zejména nutnost vyrovnávání odtoku ze špičkové vodní elektrárny Vranov. Vodní elektrárna Znojmo tedy pracuje v průtočném režimu a zpracovává nerovnoměrný přítok shromážděný v přehradní nádrži.

Galerie