Formy podpory

Formy podpory pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Zákon č. 165/2012 Sb. definuje dvě formy podpory pro výrobce elektřiny z OZE.  Jedná se o podporu formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu. Zelený bonus může být v ročním nebo hodinovém režimu. Formy podpory mezi sebou nelze kombinovat. 

Umožňuje-li to výrobci zákon, může si jednou ročně formu podpory nebo režim zeleného bonusu změnit. Tuto změnu je vždy potřeba provést do 30. listopadu aktuálního roku a změna bude platná od 1. ledna následujícího roku. Postup je uveden ve vyhlášce č. 346/2012 Sb.

 

 

mlýn

Zákon č. 165/2012 Sb. naleznete v plném rozsahu zde.

Výši a rozsah podpor stanovuje energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí.

Povinný výkup
Zelený bonus