Výkup přebytků

Výkup přebytků

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny, pokud čerpáte formu podpory zelený bonus.

Výplatu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena obchodníkem.

Společnost E.ON Energie, a.s. je na trhu s elektřinou obchodníkem a vykupuje elektřinu ze všech obnovitelných zdrojů energie.

Máte zájem o uzavření smlouvy na výkup přebytků? Kontaktujte nás.