Povinný výkup

Povinný výkup

Jako výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů energie můžete uzavřít smlouvu o povinném výkupu s dodavatelem, který je na vašem území státem stanoven jako povinně vykupující. Podporu získáte za celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě a bude vám vyplácena povinně vykupujícím.

Společnost E.ON Energie, a.s. je stanovena jako povinně vykupující pro území jižní Čechy a jižní Morava dle zákona 165/2012 Sb.

Máte zájem o uzavření smlouvy na povinný výkup elektřiny? Kontaktujte nás.