Povinný výkup

Povinný výkup

Podporu ve formě povinného výkupu výrobci vyplácí povinně vykupující. Povinně vykupujícím je stanoven dodavatel poslední instance pro příslušné vymezené území. Tato podpora se uplatňuje na celkovou výši elektřiny dodané do distribuční sítě.

Výrobce, který využívá této formy podpory, musí uzavřít smlouvu s místně příslušným povinně vykupujícím.