• Dostupnost služby jedním stisknutím tlačítka.
  • Prostřednictvím aplikace služby je přenášen videohovor ve znakovém jazyce mezi zákazníkem a tlumočníkem, který znakový jazyk tlumočí pracovníkovi poradenského centra a obráceně.
  • Prostřednictvím aplikace služby v případě textového přepisu tlumočník přepisuje zákazníkovi odpovědi pracovníka poradenského centra. 

K tlumočení i textovému přepisu dochází v reálném čase.

Online tlumočení a přepis slouží neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým osobám ke komunikaci s našimi pracovníky poradenských center. Tlumočník ihned překládá a znakuje mluvenou řeč prostřednictvím zobrazení na  monitoru tabletu ve formě interaktivního videa nebo provádí textový přepis komunikace. 

Všechna naše poradenská centra jsou tablety pro překlad znakového jazyka nebo textový přepis vybavena.