Produkty postupného nákupu elektřiny

Vyhledat manažera podle IČ

Vytvoříme pro Vás individuální řešení

Hodí se pro zákazníky, kteří se chtějí aktivně podílet na určení ceny elektřiny prostřednictvím nákupu v několika krocích. 

1.

Produkty postupného nákupu elektřiny prostřednictvím energetické burzy

 1. Elektřina je nakupována po částech prostřednictvím energetické burzy v různých časových okamžicích, nejpozději však před zahájením dodávky.
 2. Vzhledem k neustálým pohybům ceny elektřiny na velkoobchodním trhu tímto eliminujete riziko nákupu celkového množství elektřiny jedním nákupem v nejméně vhodném okamžiku.
 3. Pro stanovení celkové ceny za dodávku elektřiny můžete využít celou řadu cenových vzorců v různých typech produktů postupného nákupu.
 4. Počet a minimální velikost každé nakoupené části jsou individuálně určeny dle vaší roční spotřeby elektřiny.
 5. Cena burzovních produktů je veřejně dostupná na internetových stránkách burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (www.pxe.cz).

Výhody:

 • Flexibilní řízení nákupu elektřiny a tím ovlivňování výsledné ceny za dodávku elektřiny.
 • Možnost snadno reagovat na měnící se tržní situaci.
 • Stanovení ceny elektřiny transparentním způsobem.
 • Optimalizace nákladů na nákup elektřiny díky cenové volatilitě na energetické burze.

1

 

2.

Produkty postupného nákupu elektřiny v kombinaci s denním trhem  

 1. Elektřina je nakupována po částech prostřednictvím energetické burzy v různých časových okamžicích, nejpozději však před zahájením dodávky. Dodatečně požadované množství elektřiny je řešeno dokoupením nebo zpětným odprodejem elektřiny prostřednictvím denního trhu.
 2. Denní trh je založen na nakupování elektřiny po jednotlivých obchodních hodinách, a to vždy na následující pracovní den dle Vámi upřesněného odběrového diagramu.
 3. Dodávka elektřiny je vyhodnocena v rámci stanoveného tolerančního pásma nebo finančním vyrovnáním. Finanční vyrovnání znamená, že po uplynutí období dodávky bude skutečná dodávka vyrovnána aktuálními cenami denního trhu v objemu, který představuje rozdíl mezi množstvím, které skutečně odeberete, a množstvím, které nakoupíte postupnými nákupy. 
 4. Cena burzovních produktů je veřejně dostupná na internetových stránkách burzy POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (www.pxe.cz).
 5. Cena denního trhu s elektřinou je veřejně dostupná na internetových stránkách Operátora trhu (www.ote-cr.cz).

Výhody:

 • Flexibilní řízení nákupu elektřiny a tím ovlivňování výsledné ceny za dodávku elektřiny.
 • Možnost snadno reagovat na měnící se tržní situaci.
 • Stanovení ceny elektřiny transparentním způsobem.
 • Cena elektřiny na denním trhu je veřejně dostupná na internetových stránkách Operátora trhu s elektřinou.
 • Optimalizace nákladů na nákup elektřiny díky cenové volatilitě na energetické burze.

2