Energetický audit vyřešíme za vás

Pomůžeme vám najít úspory energií tam, kde je to nejefektivnější.

Časté dotazy

Co je vlastně energetický audit?

Energetický audit je komplexní analýza stávajícího stavu podniku či budovy, po stránce hospodaření s energiemi. Hlavní součástí auditu jsou návrhy úsporných opatření včetně výše investice a její návratnosti.

Co mi energetický audit může přinést?

Energetický audit přinese jasné a konkrétní návrhy úsporných opatření, které vychází z analýzy stávajícího stavu. Každý audit obsahuje více možností úspor, aby si zákazník mohl vybrat řešení, které mu nejvíce vyhovuje.

Existují nějaké výjimky, abych energetický audit nemusel dělat?

Výjimku mají podniky, které mají zavedený systém hospodaření s energiemi podle ČSN EN ISO 50001.

Kdo energetický audit kontroluje a co mi hrozí, když jej nezhotovím?

V současnosti energetický audit podléhá kontrole Státní energetické inspekce, která dohlíží na správné zpracování a dodržení zákonné povinnosti. V případě nedodržení zákona hrozí podniku sankce ve výši až 5 mil. Kč.

Kdo může energetický audit zpracovávat?

Energetický audit může zpracovávat pouze energetický specialista, který vlastní osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam všech energetických specialistů lze dohledat na webu ministerstva.

Kolik energetický audit stojí?

Cena energetického auditu je individuální a závisí především na jeho rozsahu a velikosti podniku. Pro určení orientační ceny však většinou postačí mapa či plán budovy.

Lze výsledky z energetického auditu reálně využít pro provedení úsporných opatření?

Ano, naším cílem je předkládat efektivní a realizovatelná opatření, která lze zároveň využít také pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů, včetně zdrojů Evropské unie.

Potřebujeme energetický audit i v případě, že česká společnost s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 mil. € je součástí nadnárodní korporace, která však kritéria velkého podniku splňuje?

V tomto případě se povinnost zpracovat energetický audit vztahuje i na zmíněný podnik, byť v ČR kritéria nepřekročí. Počet zaměstnanců a obrat společnosti se totiž sčítají v rámci EU i globálně.

Všechny budovy, patřící naší společnosti, nepřesahují spotřebu energií hranici 700 GJ, musíme v tomto případě energetický audit zpracovat?

Podnik, který je dle definice velkým podnikem musí zpracovat energetický audit pro všechny vlastněné či pronajaté budovy. Spotřeba energií zde nehraje roli. V případě, že je podnik střední nebo malý a roční spotřeba energie přesáhne hranici 35 000 GJ, může auditovat pouze jednotlivé budovy, které přesáhnou spotřebu přes 700 GJ. Toto kritérium se však netýká velkých podniků.

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o úsporné osvětlení, zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.

Společnost E.ON Energie, a.s., IČ: 260 78 201 bude zpracovávat vaše údaje pro účely přípravy a případného uzavření smlouvy. Více o zpracování osobních údajů, zejména o svých právech, se dozvíte na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.
Zavřít

Usnadněte si život s aplikací Energie24

Vyřiďte své požadavky ihned z Vašeho mobilu.