Pomůžeme vám najít úspory energií tam, kde je to nejefektivnější

Náklady na energie tvoří velkou část celkových nákladů firem a institucí. V mnoha případech lze tyto náklady efektivně snížit. Zákazníkům, kteří nevědí, jaké z úsporných opatření by pro ně bylo nejvýhodnější, nabízíme službu Energetický audit. Naopak zákazníkům, kteří vědí, jakou cestou by se rádi vydali, nabízíme službu Analýza potenciálu úspor.

Časté dotazy

Co mi energetický audit a Analýza potenciálu úspor přinese?

Energetický audit a Analýza potenciálu úspor vám přinese jasné a konkrétní návrhy úsporných opatření, které vycházejí z prověření současného stavu. Vždycky dostanete víc možností, abyste si mohli vybrat to, co vám nejvíc vyhovuje.

Pro koho je energetický audit povinný?

Energetický audit je povinný pro velké podniky, které mají nad 250 zaměstnanců nebo mají obrat větší než 50 mil. € nebo hodnota jejich aktiv přesahuje 43 mil. €.  Povinnost neplatí pro podniky s ISO 50001. Dále je energetický audit povinný pro složky států, krajů a obcí a jejich příspěvkové organizace s roční spotřebou energie nad 1 500 GJ a pro fyzické a ostatní právnické osoby s roční spotřebou energie nad 35 000 GJ.

Jaká jsou hlavní doporučení plynoucí z energetického auditu?

Mezi hlavní doporučovaná opatření patří úsporné osvětlení, fotovoltaika, zateplení obvodových zdí a střechy, výměna otvorových výplní nebo změna systému vytápění.

Kdo energetický audit kontroluje a co mi hrozí, když ho neprovedu?

V současnosti energetický audit kontroluje Státní energetické inspekce, která dohlíží na správné zpracování a dodržení zákonné povinnosti. V případě nedodržení zákona hrozí podniku sankce ve výši až 5 miliónů korun. Mluví o tom § 12a zákona č. 406/2000 Sb.

Kdo může energetický audit zpracovávat?

Energetický audit může zpracovávat pouze energetický specialista, který má osvědčení od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam všech energetických specialistů snadno dohledáte na webu ministerstva.

Kolik energetický audit a Analýza potenciálu úspor stojí?

Cena je vždy individuální a závisí především na rozsahu projektu a velikosti podniku. Pro určení orientační ceny ale většinou stačí mapa nebo plán budovy.

Můžeme výsledky z energetického auditu a Analýzy potenciálu úspor reálně využít pro provedení úsporných opatření?

Ano, naším cílem je předkládat efektivní a realizovatelná opatření, která můžete zároveň využít i pro získání finančních prostředků z různých dotačních titulů včetně zdrojů Evropské unie.

Potřebuje energetický audit i česká společnost s méně než 250 zaměstnanci a obratem nižším než 50 miliónů eur, když je součástí nadnárodní korporace, která kritéria velkého podniku splňuje?

V tomto případě se povinnost zpracovat energetický audit vztahuje i na zmíněný podnik, i když v Česku kritéria nepřekročí. Počet zaměstnanců a obrat společnosti se totiž sčítají v rámci Evropské unie i globálně.

Všechny budovy, které patří naší společnosti, nepřesahují spotřebu energií hranici 700 GJ. Musíme i v tomto případě energetický audit zpracovat?

Podnik, který je podle definice velkým podnikem, musí zpracovat energetický audit pro všechny vlastněné a pronajaté budovy. Spotřeba energií nehraje roli. V případě, že je podnik střední nebo malý a roční spotřeba energie přesáhne hranici 35 000 GJ, může auditovat jen jednotlivé budovy, které přesáhnou spotřebu přes 700 GJ. Toto kritérium se ale netýká velkých podniků.

Zavoláme zpět

Pokud nám tu necháte své telefonní číslo, náš zástupce vám zavolá zpět.

Berete na vědomí, že Vaše údaje uvedené v tomto formuláři budeme v nezbytném rozsahu zpracovávat za účely uvedenými na webové stránce www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Zde najdete také veškeré další informace ohledně zpracování osobních údajů.

Napište nám

Můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese:

monika.homolkova@eon.cz, ivana.brozova@eon.cz, jana.ferencakova@eon.cz

Ozveme se vám nejpozději do 5 pracovních dní.