Realizací instalace regulátoru spotřeby zemního plynu "e-Point energy" (instalované firmou Landis+Gyr) jsme dosáhli možnosti snížení DRPK s následným poklesem fixních plateb. 

Včasným automatickým zásahem, který dokáže omezit spotřebu, je zabráněno vysoké penalizaci distributorem za případné překročení DRPK.

Více informací

"Výstupem je i okamžitý a historický přehled průběhu spotřeby ZP včetně důležitých technologických stavů/dat na odběrném místě".

Miroslav Přitasil

Energetik společnosti

Čevak, a.s.