Zákaznická péče

@Faktura24

Pro naše zákazníky jsme připravili ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s., zcela novou službu –@Faktura24.

Díky této moderní službě můžete zapomenout na klasické papírové faktury. Faktura za elektřinu je zasílána v elektronické podobě a je označena elektronickým podpisem. Dále jsou fakturační data zasílána ve strukturované podobě přímo do účetních systému zákazníka nebo na portálové rozhraní pro další zpracování zákazníkem.

Služba je nabízena ve dvou řešeních:

  1. Internetový portál – fakturační data jsou ve strukturované podobě odesílána na speciální portál, odkud si je zákazníci stahují přímo do svých fakturačních systémů. Vhodné pro zákazníky s desítkami až stovkami faktur.
  2. ERP řešení – fakturační data jsou ve strukturované podobě odesílána přímo do účetního systému zákazníka. Vhodné pro zákazníky se stovkami až tisíci faktur.

Výhody Internetového portálu

  • K dispozici jsou fakturační data ve strukturované podobě i grafická podoba faktury
  • Úspora nákladů a času (přepisování faktur, schvalování faktur, kontrola faktur)
  • Není nutné být klientem České spořitelny

Výhody ERP řešení

  • K dispozici jsou fakturační data ve strukturované podobě i grafická podoba faktury
  • Je možné zvolit jakýkoliv podporovaný formát předávaných strukturovaných dat a komunikační protokol (šifrovaný e-mail, SFTP, …)
  • Automatizovaný proces přijímání a odesílání faktur v rámci firmy zákazníka
  • Úspora nákladů a času (přepisování faktur, schvalování faktur, kontrola faktur)
  • Není nutné být klientem České spořitelny

Jak služba funguje?

E.ON odesílá fakturační data České spořitelně. Česká spořitelna převádí data do formátu zvoleného zákazníkem a odesílá zákazníkovi buď na Internetový portál nebo přímo do účetního systému – ERP řešení. Česká spořitelna ručí za správnost odesílaných strukturovaných dat.

Jak získat službu @Faktura 24?

Pro aktivaci a podrobné podmínky služby kontaktujte, prosím, svého manažera.