Zpět na projekty a hlasování

Ekologická opatření v Botanické zahradě v Brně

FINALISTA
logo
PATRON PROJEKTU
Lukáš Hejlík - herec a moderátor
Předkladatel: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Popularizovat jednoduché změny, o které se může pokusit každý z nás, a při tom pomáhat (nejen) životnímu prostředí. To si klade za cíl Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Začalo to prostou výměnou neúsporných žárovek za úsporné či důkladnějším tříděním odpadu, nyní tu pokračují pěti dalšími ekologickými opatřeními. U těchto kroků to však nekončí.

Projekt zahrnuje 5 dílčích zásahů: osázení zelené střechy na budově kolárny, přivedení elektrického vedení k fontáně pro možnost používání čerpadla, vybudování nádrže na zachytávání srážkové vody ze střech skleníků a přilehlých budov, zavedení mozaikové seče trávníků a dokonalejší údržba stávajících dřevin v areálu.

K osázení zelené střechy se použily lokální rostliny z blízkého lomu, čímž se zajistilo udržení stávajícího genofondu i neposilování potenciálně invazních druhů. Taková střecha zároveň pomáhá udržet lepší klima ve městě. Podobný cíl mělo zavedení mozaikové seče trávníků s výsevem bylinných a poloparazitických druhů a zvýšená péče především o staré vzrostlé dřeviny. Podpořilo se tím ochlazení areálu v letních měsících a zvýšení biodiverzity i množství kvetoucích rostlin, na něž jsou navázány druhy hmyzu.

Přivedením elektřiny k fontáně je možné zapojit čerpadlo, a tím se šetří voda i finance – až 38 000 korun ročně. Voda ve fontáně nyní cirkuluje mezi fontánou a bazénem. Splněným cílem výstavby nádrže na zachytávání srážkové vody je pak rovněž úspora vody. Přidanou hodnotu představuje prospěšnost měkké dešťové vody pro rostliny. Ty jsou díky ní zdravější, s nižším množstvím škůdců, a tím pádem s nižší nutností používání chemického ošetření.

Průběžně se realizují a stále vylepšují další opatření i v jiných oblastech, například podpora hnízdění ptactva, netopýrů a hmyzu, kvalitní kompostování či výsadba popínavých rostlin na fasády budov. Zároveň jde o takové činnosti, které může více či méně realizovat každý – ať už na pracovišti, v obci, či doma.


V čem je projekt výjimečný:

  • Představuje soubor malých změn s velkým dopadem, která mají dlouhou využitelnost i perspektivu.
  • Projekt ukazuje, že i v centru města s hustou zástavbou se dají realizovat různá opatření se širokospektrálním dopadem, a pomáhá tak měnit zvyklosti a zavedené postupy u lidí i obcí.
  • Pomáhá po stránce ekonomické, ekologické i mentální – opatření udržují lepší klima ve městě, vzdělávají veřejnost, podporují biodiverzitu i šetří náklady.

Největší přínos:

Ekologická opatření v Botanické zahradě PřF MU v Brně přinášejí lepší klima, větší biodiverzitu, finanční úspory a zároveň popularizaci malých skutků s velkým dopadem, o které se může pokoušet každý.