Zpět na projekty a hlasování

Patronáty – děti pečují o přírodní lokality

FINALISTA
logo
PATRON PROJEKTU
Maxim Habanec - profesionální skateboardista
Předkladatel: Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Budovat vztah dětí a laické veřejnosti k přírodě a místům, kde žijí. Učit se přímo v terénu, jak pečovat o přírodu a zažívat nadšení z toho, jak mohu vlastní zodpovědností ovlivňovat své okolí. To jsou cíle projektu Patronáty, v němž děti přebírají patronát nad „svým“ konkrétním kouskem přírody, o který budou dlouhodobě pečovat. Pod odborným vedením se naučí převádět školní teorii do praxe a využívat badatelské metody ke zkoumání a ochraně přírody.  

 V rámci projektu se školní třída nebo dětský oddíl nejprve ponoří do poznávání vybraného místa a pak o něj začne pečovat. Odstraňuje invazivní druhy, náletové dřeviny či ostružiník, vysazuje stromy, zavěšuje ptačí budky nebo pečuje o malý mokřad či tůň. Na svěřené místo se pak děti opakovaně, ale minimálně dvakrát ročně vracejí. S odborným průvodcem prospívají ke zdravému vývoji místa a jeho rozmanitosti. 

Průvodce skupinu dál vzdělává a pomáhá jí převést školní vědomosti do reálného života. Vysvětluje, jak opečovávaný biotop funguje i jaké jsou v daném místě přírodní hodnoty. Zároveň řeší se správcem lokality nejvhodnější plán péče. Správci tak získávají skupiny organizovaných dobrovolníků, které jim pomůžou se spoustou práce.

Přestože je hlavním cílem projektu ochrana přírody, ani vliv pobytu v přírodě na fyzickou, mentální i sociální stránku dětí není zanedbatelný. To je důležité zejména v kontextu rostoucího výskytu civilizačních chorob a všudypřítomnosti technologií. Děti se péčí o přírodní lokalitu zároveň učí trpělivosti i dlouhodobému úsilí a díky poznání, co všechno můžou ovlivnit svou vlastní aktivitou, si budují odpovědný vztah k přírodě a ke světu obecně.

Patronáty aktuálně probíhají už šestým rokem. Od té doby se do nich zapojilo přes 250 skupin dětí z celého Česka. Každá lokalita je jiná a činnosti dětí jsou velmi pestré. V Ústeckém kraji děti v rámci projektu vysázely stromy, v Jihočeském kraji zase vysévaly regionální travní směsi. Jeden z patronátů v Libereckém kraji obnášel péči o tůně, prameniště potoků a řek. V Mníšku pod Brdy děti budovaly úkryty a zimoviště pro drobné živočichy, ptáky a hmyz. 


V čem je projekt výjimečný:

  • Svěřuje odpovědnost za konkrétní lokalitu přímo dětem, které se díky tomu učí i dalším sociálním dovednostem.
  • Děti se učí chovat se zodpovědně k životnímu prostředí a přitom pomáhají zdravému vývoji místa, rozmanitosti života a prospívají současně vlastnímu zdraví.
  • Správci lokality získávají skupiny organizovaných dobrovolníků, za nimiž zůstane spousta vykonané užitečné práce.

Největší přínos:

Projekt Patronáty buduje prostřednictvím přímé péče o svěřené lokality vztah dětí i širší veřejnosti k přírodě a místu, kde žijí. Vzdělává a vychovává generaci, která bude mít k přírodě a její ochraně přirozeně blízký vztah.