Zpět na projekty a hlasování

Rezervace velkých kopytníků

FINALISTA
logo
PATRON PROJEKTU
Jitka Čvančarová - herečka
Předkladatel: Česká krajina, o.p.s.

 Krásná oblast české krajiny, kde se volně prohánějí divocí koně, zubři a pratuři. Velká zvířata, která žila v Evropě odnepaměti, pomáhají v rezervacích utvářet přirozený ráz krajiny, zlepšují zachycování vody a snižují náklady na údržbu rezervace. Světově unikátní rezervaci v Milovicích doplňuje 14 menších rezervací po celé České republice. Velká divoká zvířata do české krajiny patří. Pomáhají úsporně a efektivně obnovovat přirozené ekosystémy a celkově prospívají přírodě. 

Zvýšení biologické rozmanitosti krajiny i její schopnosti přizpůsobit se změnám klimatu – to jsou hlavní přínosy inovativního projektu rezervace velkých kopytníků, za kterým stojí společnost Česká krajina. Základní myšlenka je přitom jednoduchá: Aby byla péče o krajinu co nejlevnější a současně měla co nejlepší výsledky, je nutné obnovit přirozené přírodní procesy. A to pro ochranu otevřené krajiny s loukami znamená navrátit do ní původní kopytníky – zubry, koně a pratury. Tito velcí býložravci spásají divoce rostoucí traviny a tím uvolňují místo dalším rostlinám a živočichům.

První rezervace vznikla v bývalém vojenském prostoru Milovice a na základě pozitivních výsledků vyrostlo po jejím vzoru postupně dalších 14 rezervací. V každé z nich se výrazně zvýšil počet divoce rostoucích květin i vzácných druhů hmyzu. Například počty vzácných druhů motýlů se v rezervaci zvýšily o tisíce procent. Krajina zkrátka ke své přirozené obnově divoké koně a pratury potřebuje. Chov těchto zvířat výrazně napomohl i k lepšímu zadržování vody v půdě. Krajina navíc nevyžaduje jinde běžné mechanické zásahy, jako je práce s křovinořezem nebo pojezdy těžké techniky.

Rezervace v Milovicích je prvním místem na světě, kde se v rámci jedné lokality podařilo do volné přírody umístit tři druhy původních velkých kopytníků. Také díky tomu se stala na několik let světově nejsledovanějším českým neziskovým projektem. Opakovaně o něm psala světová média a je také velmi populární turistickou atrakcí. Rezervaci už navštívily stovky tisíc lidí.

Do budoucna chce společnost Česká krajina rezervaci dále vylepšovat, a to především nasazením digitálních technologií. Právě v kombinaci moderních technologií a tradičních postupů vidí provozovatel cestu, jak v ochraně přírody překonat závislost na fosilních zdrojích energie. Navíc podle nejnovějších vědeckých studií jsou takové pastevní ekosystémy schopné ukládat uhlík ze vzduchu zpět do krajiny mnohem lépe než třeba lesy.


V čem je projekt výjimečný?

  • Jedná se o první projekt na světě se všemi třemi volně žijícími druhy velkých evropských kopytníků.
  • Klade důraz na obnovu přirozených procesů krajiny a biologické rozmanitosti – rezervace vyžaduje jen minimum lidských a mechanizačních zásahů.
  • Jde o celosvětově známý projekt, který pomáhá popularizovat ochranu přírody široké veřejnosti.
  • Rezervace je jediným místem na světě, kde žije vzácný korýš perloočka hrotnatka neočekávaná. Ideální prostředí pro ni vytvořili právě velcí kopytníci.  

Největší přínos: 

Projekt Rezervace velkých kopytníků ukazuje, jak může chov těchto zvířat přispět k obnově evropské krajiny s květnatými loukami. Volně žijící velká zvířata pomáhají zvyšovat rozmanitost přírody, přispívají k lepšímu zadržování vody a výrazně snižují nutnost lidských zásahů. Zájemcům, které projekt inspiruje, poskytuje rezervace mláďata zdarma. Tím výrazně pomáhá rozšířit celý koncept i do dalších lokalit.