Zpět na projekty a hlasování

Biometanová stanice v Litomyšli

FINALISTA
logo
PATRON PROJEKTU
Marek Lambora - herec
Předkladatel: HUTIRA green gas s.r.o.

Česká republika stále do jisté míry závisí na zemním plynu. Používáme ho v domácnostech i v průmyslu, vyrábíme z něho elektrickou energii. Využívání zemního plynu má ale i své nevýhody. Je to neobnovitelný zdroj energie, jeho spalování se podílí na změnách klimatu, a navíc musíme většinu zemního plynu dovážet ze zahraničí. V nedávné minulosti to bylo zejména z Ruska nebo z jiných zemí pomocí LNG tankerů, jejichž provoz negativně ovlivňuje životní prostředí. Tyto nevýhody by mohl vyřešit biometan – zelený plyn, který se vyrábí lokálně z organického odpadu. Příkladem těchto komodit je kejda a hnůj hospodářských zvířat nebo kvalitativně nevhodná krmiva pro zvířata. Unikátnost biometanové stanice v Litomyšli spočívá v tom, že jde o první zařízení tohoto druhu v České republice.

Biometanová stanice v Litomyšli je příkladem moderního přístupu, kdy jsou lokální zemědělské odpady využity k výrobě energií. Zatímco běžné bioplynové stanice produkují bioplyn pouze pro přilehlé kogeneračních jednotky, v Litomyšli funguje speciální membránová filtrační technologie, která čištěním bioplynu vyrábí biometan. Ten se pak může používat jako „zelená“ alternativa k zemnímu plynu. 

Výhodou technologie je její snadná regulace. Zařízení vyrábí energii v době, kdy je skutečně potřeba, a výhodně tak doplňuje jiné obtížněji regulovatelné obnovitelné zdroje energie, jako je slunce nebo vítr. 

Stanice v Litomyšli zpracovává hlavně zemědělské a potravinářské odpady. Ročně je schopna vyrobit 1,7 milionu m3 biometanu, což představuje dostatek plynu ke spotřebě pro asi 1 700 domácností s plynovým vytápěním. O úpravu bioplynu na biometan, kterým je možné nahradit zemní plyn, se stará speciální membránová technologie. Neupravený bioplyn totiž obsahuje pouze okolo 50 % metanu a zbytek tvoří převážně oxid uhličitý. Filtrační membránová jednotka tyto plyny odděluje a výsledkem je čistý biometan.

Stanice umožňuje vtláčet biometan přímo do vysokotlaké plynové distribuční sítě. Technologie vtláčení českého dodavatele a výrobce je založená na více než 30letých zkušenostech z oblasti plynárenství nejen v ČR. Součástí projektu je rovněž plnicí stanice na CNG. Obnovitelný zemní plyn proto mohou tankovat automobily nebo autobusy s pohonem na CNG.

Zařízení pro výrobu biometanu v Litomyšli ukazuje cestu dalším bioplynovým stanicím v Česku, které by po instalaci membránové technologie nemusely bioplyn primárně spalovat v kogeneračních jednotkách. Ty sice vyrábějí ekologickou elektřinu a současně i teplo, avšak právě pro teplo se v celé řadě lokalit špatně hledá odbyt. Naopak biometan mohou využívat domácnosti i firmy po celé České republice. Biometan má podle výpočtů sdružení CZ Biom potenciál nahradit v Česku významnou část zemního plynu. Tímto obnovitelným zdrojem bychom do budoucna mohli pokrýt až 20 % spotřeby zemního plynu. Velká část z tohoto množství přitom může být vyrobena z bioodpadu, který dnes končí povětšinou bez užitku na skládkách. A náhrada například 20 TWh zemního plynu by znamenala ponechání zhruba 20–30 miliard Kč v tuzemsku za obnovitelný zdroj namísto plateb za fosilní palivo dovážené ze zahraničí.


V čem je projekt výjimečný?

  • Využívá odpady ze zemědělské výroby na výrobu bioplynu, který se následně pomocí inovativní technologie přetvoří na biometan – zelený (obnovitelný) zdroj v kvalitě zemního plynu –, který je vtláčen do plynárenské distribuční sítě.
  • Uvádí do praxe v ČR vyvinutou a vyrobenou technologii vtláčení biometanu do vysokotlaké plynárenské sítě.
  • Ukazuje cestu dalším bioplynovým stanicím, které mohou po instalaci patřičných technologií výrazně zvýšit energetickou bezpečnost Česka a přispět ke snížení emisí CO2.
  • Litomyšl je prvním projektem na výrobu biometanu v ČR na zemědělské bioplynové stanici.


Největší přínos:

Biometanová stanice je dobrým vzorem lokálního zpracování organických odpadů na ekologicky příznivé a klimaticky neutrální palivo. Jde o první zemědělskou biometanovou stanici tohoto druhu v Česku. Stanice v Litomyšli ukazuje možnosti výroby biometanu, který by v budoucnu mohl v Česku nahradit až 20 % spotřeby zemního plynu jeho zelenou alternativou.