Zpět na projekty

Cirkulární doprava v Brně

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.

Češi jsou známí tím, že poctivě třídí odpad. Co ale s vytříděným odpadem dělat dál? V Brně přišli s nápadem, jak efektivně využít bioodpad. A dokonce tak, že může sloužit obyvatelům města a minimálně zatěžovat životní prostředí. Brno je totiž prvním městem, kde vyjel autobus MHD poháněný biometanem.

Co to znamená? Biometan je vyčištěný bioplyn, který má nejnižší emise skleníkových plynů a v porovnání s ostatními běžnými biopalivy i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li vyráběn z odpadní biomasy. Biometan, který poháněl autobus MHD v Brně, vznikl v místní čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. Linkový autobus, který pro pilotní testování zapůjčil Dopravní podnik, najezdil téměř 5000 km při spotřebě 1660 kg biometanu. Autorům projektu se nejen podařilo na vlastní náklady v reálném provozu dokázat, že bioodpad je cennou surovinou, ale také nápad popularizovat. V současné době o možnostech pohonu na biometan u vozidel veřejné služby uvažuje i Hlavní město Praha. A nemusí zůstat jen u autobusů, biometan lze stejně dobře uplatnit k pohonu aut.

 

V čem je projekt výjimečný?

  • První využití biometanu jako paliva pro autobus MHD v Česku.
  • Komplexní technologický řetězec přeměny bioodpadu na palivo využitelné pro pohon dopravních prostředků.
  • Unikátní česká technologie čištění biometanu.
  • Data a poznatky z projektu poslouží k dalšímu vývoji technologie.
  • Vzor pro další obce.