Zpět na projekty

Ekologické vzdělávání pro nejmenší

VÍTĚZ KATEGORIE Předkladatel: Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek

Mateřská škola Mateřídouška ve Frýdku-Místku už několik let aktivně vychovává své děti k ekologickému cítění. Učitelé organizují aktivity jako třídění odpadu, sbírání víček od PET lahví pro další zpracování nebo sběr kaštanů pro lesní zvěř. Děti se učí pěstovat rostliny, pečovat o zvířata v koutku živé přírody a zapojují se do nejrůznějších ekologických projektů a soutěží. Za své aktivity školka získala titul EKOŠKOLA.
 

Učitelé v MŠ Mateřídouška se rozhodli vést děti k ekologickému myšlení už odmalička. Sběr papíru, pomerančové kůry a použitých baterií byl jenom začátek. Během posledních let se ekologické aktivity školky rozšířily do mnoha oblastí. Děti se učí třeba pěstovat byliny, ovoce a zeleninu na školní zahrádce, kterou společně udržují za pomoci nejen pedagogů, ale i rodičů a věnují se taky tématu energetických úspor.

Mateřská škola organizuje ekologicky motivované akce s různorodým obsahem - Den Země s hledáním pokladu, přípravu krmítek a krmení pro ptáčky v zimě, jarní úklid přírodní zahrady jako společnou akci dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ, exkurze do sběrného dvora a plánuje další aktivity.

Děti se pod vedením pedagogů často věnují tvoření z recyklovaných materiálů.  

V rámci jednoho z projektů měly děti například za úkol nakreslit piktogramy, které nakonec učitelky rozvěsily ve školce, aby všechny motivovaly k šetření vodou a elektřinou. Mateřská škola taky rozšířila sběr odpadu o malé elektrospotřebiče nebo BIO odpad a založila „Hřbitov odpadků“, kde si děti můžou kdykoli prohlédnout, jak dlouho se odpadky v přírodě rozkládají.

V roce 2016 se školka zapojila do projektu s názvem „Ekoškolka – děti, rodiče a učitelky pro udržitelný rozvoj“. Za své aktivity a po provedeném auditu ji byl udělen mezinárodně uznávaný titul EKOŠKOLA, který jí byl v roce 2017 předán v Senátu ČR v Praze.


V čem je projekt výjimečný?

  • Vede ty nejmenší děti k ekologickému myšlení.
  • Podporuje vztah dětí k přírodě.
  • Učí je správně zacházet s odpadem.
  • Do ekologických aktivit zapojuje i rodiče a zaměstnance školky.