Zpět na projekty

Energis 24

VÍTĚZ KATEGORIE

Energis 24 vychovává mladé techniky a energetiky.

Rozvíjet v dětech a studentech technické myšlení i dovednosti a motivovat je, aby se třeba jednou chtěli vydat cestou studia technických či energetických oborů – tato myšlenka spojuje tři projekty Energis 24. Oslovit mají děti nejrůznějšího věku, od těch nejmenších, předškolních, až po studenty, kteří si vybírají nebo již studují vysokou školu. Týdenní vzdělávací programy, které se konají v chatkovém táboře nebo rekreačním zařízení, jim chtějí hravou formou rozšířit obzory v oblasti technických znalostí a zároveň přiblížit oblast energetiky.

Technologická školka je určena pro předškoláky a školáky. Děti jsou zde se svými rodiči, táborovými vedoucími jsou středoškolští studenti. Každý den pak pomocí her a úkolů zkoumají jeden z pěti živlů – země, dřevo, kov, vodu a vzduch. Společně si třeba vyrobí cihličky, stavějí hrady z písku, vyřezávají loďky z kůry, stavějí dřevěné věže a na potůčku stavějí přehradu. Učí se tak pracovat s různými materiály a poznávat jejich vlastnosti, starší děti – vedoucí – se zase učí, jak efektivně předat své vědomosti dál.

Technická výchova v praxi je projekt zaměřený na účastníky mezi patnácti a šestadvaceti lety. Pětičlenné skupinky si pod dozorem kvalifikovaného lektora, odborného mistra, vlastnoručně „osahají“ devatero řemesel. Nejen že se tak leccos naučí, ale mohou se lépe zorientovat v různých profesích a rozšířit si obzory o svém budoucím pracovním uplatnění. Studenti se podílejí na stavbě několika trvalých objektů velikosti a stylu kempingových chatiček stavěných v nejrůznějších stavebních stylech a za pomocí různých systémů. Hotové chatičky pak budou sloužit k ubytování a zázemí studentů v dalších opakováních projektu.

Virtuální univerzita přivítá vždy dvě až tři desítky studentů se zájmem o techniku a energetiku. Protože se energetický průmysl v současné době potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, je třeba mladé lidi s touto problematikou seznámit a motivovat je – přímo v praxi, nikoli ze školní lavice. Účastníci projektů navštěvují různá místa elektrizační soustavy a zajímavé energeticky úsporné objekty, součástí projektu jsou i přednášky a prezentace a do budoucna autor projektu připravuje také pracovní dílny. Virtuální univerzita má velmi kladné ohlasy, sami studenti potvrzují, že za jeden týden pochopili mnohdy více než za několik let ve škole.